Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe W3-PE-RT2-N1-20
Praktyka (PRAKT) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

zawarta w programie dla danej placówki

Metody i kryteria oceniania:

Dokumentacja powinna zawierać: zajęcia hospitowane (notatki z obserwacji pracy nauczyciela bądź wychowawcy; uwagi i spostrzeżenia wynikające z obserwacji zachowania się uczniów (wychowanków) i nauczycieli (wychowawców),

Oprócz dzienniczka student musi przedstawić konspekt zajęć, jakie przeprowadził pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych, raport oraz opinię opiekuna ze strony placówki.

Zakres tematów:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki indywidualnemu uczestnictwu studentów w codziennej działalności placówek oświatowych (student dokonuje wyboru pomiędzy: szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, świetlica szkolna).

Metody dydaktyczne:

Nauczyciel akademicki zaznajamia studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz zaliczania, a także sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyk, a w szczególności czuwa nad zgodnością realizacji praktyki z jej programem i celami, poprzez dokonywanie hospitacji osobistych bądź telefonicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.