Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język koreański: Moduł 1, Lektorat języka koreańskiego 1 W1-FA-TK-S1-JK1-1
Ćwiczenia 1 (C1) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kwon, J. 2011. Sejong Korean 1, Seul: The National Institute of the Korean Language.

2. Materiały własne (zbiory ćwiczeń oraz materiały własne prowadzącej)

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- wynik testu pisemnego (końcowego) - 60% oceny,

- średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kartkówek – 40% oceny

- obecność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 %

niezaliczony: ≥ 59%.

2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

Obecność na zajęciach

Test pisemny sprawdzający podstawową wiedzę z alfabetu koreańskiego oraz gramatyki języka koreańskiego na poziomie początkującym.

Kartkówki z gramatyki oraz słownictwa poznanego na zajęciach.

Zakres tematów:

Alfabet – wprowadzenie, nauka pisania symboli w j. koreańskim.

Reguły wymowy i poprawnego akcentowania.

Czasowniki – koniugacje (czas teraźniejszy, przeszły).

Zagadnienia komunikacyjne z uwzględnieniem różnic ze względu na stylistykę j. koreańskiego – dialogi (w sklepie, na dworcu, w szkole, w pracy itp.)

Liczebniki koreańskie

Metody dydaktyczne:

metoda podająca,

metoda problemowa,

metoda praktyczna

metoda aktywizująca.

praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala 3.23
Agata Głowacka 31/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)