Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 5) W3-PE-MJN3-PPIW-5
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Bajkoterpia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych. Opr. zbiorowe. Warszawa 2015.

2. Baluch A.: Poezja współczesna w szkole podstawowej. Warszawa 1984.

3. Dyduchowa A.: Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika. Kraków 1988.

4. Dziecko w świecie języka. Red. B. Dymara. Kraków 2004.

5. Filipiak E. : Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz 1996.

6. Frycie S., Ziółkowska- Sobecka M.: Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa 1998.

7. Gloton R., Clero C.: Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1985.

8. Jakowicka M., Kujawińska J.: Twórcza aktywność uczniów klas początkowych. Zielona Góra 1989.

9. Kłakówna A., Z.: Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla uczniów klas IV – VI. Metodyczny poradnik nauczyciela. Warszawa 1993.

10. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. I. Suwałki 1998; Cz. II Suwałki 2000.

11. Laskowska J.: Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka. Kraków 2007.

12. Lenartowicz K., Świętek W.: Praca z tekstem w klasach I – III. Warszawa 1982.

13. Molicka M.: Bajki terapeutyczne. Cz. I. Poznań 1999.

14. Mnich M.: Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków 2002.

15. Nagajowa M.: Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa 1985.

16. Nagajowa M.: Nauka o języku dla nauki języka. Kielce 1994.

17. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa 1999.

18. Puślecki W.: Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków 1998.

19. Rycaj – Słowik E.: Gry i zabawy językowe. Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. Warszawa 2001.

20. Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty. Red. nauk. M. Cywińska. Poznań 2017.

21. Stawinoga R.: Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej. Lublin 2007.

22. Ziółkowska – Sobecka M.: Polubić czytanie. Utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I - III. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studentów. Opracowanie i zaprezentowanie w zespołach dwuosobowych przykładów dramatyzacji wybranych tekstów literackich z zakresu polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej.

Zakres tematów:

1. Metody kształcenia sprawności językowej uczniów.

2. Twórcza aktywność uczniów klas początkowych – sposoby rozwijania, ocena wypowiedzi.

3. Twórcze zabawy językowe rozwijające płynność i giętkość myślenia.

4. Metoda analizy i twórczego naśladowania wzorów i jej wykorzystanie w pracy z dziećmi najmłodszymi.

5. Metody pozawerbalne – przekład intersemiotyczny.

6. „Oswajanie ze sztuka słowa” – koncepcja W. Żuchowskiej i jej zastosowanie w klasach I – III szkoły podstawowej.

7. Neologizmy dziecięce – przejaw kreatywności czy błąd językowy.

8. Praca z tekstem literackim w klasach początkowych.

9. Dramatyzacje w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej.

10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci.

11. Współczesne lektury w edukacji wczesnoszkolnej, Spotkanie dorosłego z dzieckiem na drodze poszukiwania wartości – bajka i baśń w edukacji.

12. Metody aktywizujące w kształceniu aktywności językowej uczniów – propozycje wykorzystania na zajęciach z edukacji polonistycznej.

13. Teksty terapeutyczne – próby konstruowania własnych tekstów psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych.

14. Zabawy z wykorzystaniem tekstów terapeutycznych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda działań praktycznych, metoda oglądowa, metody aktywizujące (np. drama).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 18:00, sala 112
Eugeniusz Szymik 36/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)