Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wsparcia rodziny W3-PE-OWITP5-S1-5
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Badora S., Czeredecka B., Marzec D. (Red). (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków

Kawula S. (2005). Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Toruń.

Krajewska B. (2018). Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Pietruszka L. (Red). (2016). Opieka – wychowanie - wsparcie: współczesne wyzwania dla teorii i praktyki. Lublin: Wyd. KUL.

Szlendek T. (2010). Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Walc W. (Red). (2019). Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości: potrzeby i działania. Rzeszów: Wyd. URz.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - egzamin ustny (odpowiedź na dwa wylosowane pytania - wyprowadzone z wcześniej dostępnych zagadnień). Oceniane będzie merytoryczne przygotowanie i umiejętność wskazania możliwych rozwiązań z zakresu wsparcia rodziny.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć (wsparcie, wsparcie instytucjonalne, rodzina). Omówienie formy zaliczenia przedmiotu i kryteriów oceny.

2. Współczesna rodzina i jej zagrożenia.

3. Formalno – prawne przesłanki wsparcia rodziny w naszym kraju.

4. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

5. Instytucja pieczy zastępczej – charakterystyka.

6. Rola i znaczenie pomocy społecznej w wsparciu rodziny.

7. Profilaktyka dedykowana rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala AULA
Andrzej Czerkawski 46/46 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)