Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wsparcia rodziny W3-PE-OWITP3-S1-5
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Badora S. (2011). Profilaktyka pedagogiczna. W: Bartkiewicz Z., Maciaszczyk P. (red), Profilaktyka i resocjalizacja, Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ im. S. Tarnowskiego. 2011

Czapiga A. (1994), Przyczyny rozbicia rodziny a warunki życia dzieci i samotnych matek, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Wybrane zagadnienia, A. Seneko (Red.), Wrocław: Wydawnictwo UW.

Darczak R., Szkoła jako podstawowy instrument prewencji i profilaktyki społecznej – zarządzanie programami profilaktycznymi na poziomie lokalnym. Red. E. Krzyżak-Szymańska, Wyd. GWSP, Mysłowice 2009, (144-154)

Kawula S. (2005). Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Toruń.

Knutel D., Wójcik M. (2014). Sytuacja rodzinna dziecka niepełnosprawnego. W: Gruca-Miąsik U. (red), Rodzina – centrum świata. Rzeszów: Wyd. UR. Rzeszów.

Krasiejko I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Krupska M. (2014). Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. W: Gruca-Miąsik U. (red), Rodzina – centrum świata. Rzeszów: Wyd. UR.

Mróz-Tomasik K. (2013). Obraz ojcostwa w świetle analiz teoretyczno-empirycznych. „Pedagogika Społeczna” nr 3

Rostkowska T., Rostkowski J. (red.). (2002). Rodzina, rozwój, praca. Łódź: WSI.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie stanowiła średnią ocen z aktywności na zajęciach, wystąpień zespołowych i prac grupowych.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń. Omówienie tematów poszczególnych ćwiczeń. Omówienie formy zaliczenia przedmiotu i kryteriów oceny.

2. Rozmiar i tendencje rozwojowe współczesnych zagrożeń rodziny.

3. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

4. Pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny.

5. Rola i znaczenie szkoły w oddziaływaniach profilaktycznych i terapeutycznych dedykowanych rodzinie.

6. Terapia pedagogiczna jako forma wsparcia dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjonalnością.

7. Omówienie przykładowych oddziaływań terapeutycznych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w zespołach, prezentacje i wystąpienia zespołów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 210
Andrzej Czerkawski 20/23 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 9
Andrzej Czerkawski 21/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)