Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy poznawcze W3-PS-SM-PP-009
Wykład (W) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podana literatura stanowi teoretyczną podstawę poruszanych/sygnalizowanych w trakcie wykładów treści. Wskazana jest jako konieczna/użyteczna dla osób nieuczestniczących w wykładach i zalecana jako poszerzenie dla uczestników wykładów.

Carr, N. (2012). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg.Wydawnictwo Helion.

Damasio, A. (2022). Odczuwanie i poznawanie.Jak powstają świadome umysły? Kraków: Copernicus Center PRESS.

Dennett, D. (2015). Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia. Kraków: Copernicus Center PRESS.

Frith, C. (2011). Od móżgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Wrocław: WUW.

Gazzaniga,M. (2012). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: smak słowa.

Goldberrg, E. (2018). Kreatywność. Mózg w dobie innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hickok, G. (2016). Mit neuronów lustrzanych. Kraków: Copernicus Centre Press.

Jodzio, K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Poznań: Difin SA.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.

Kandel, E. (2020). Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych. Kraków: Copernicus Center Press.

Kossowska, M. (2005). Umysł niezmienny… Poznawcze mechanizmy sztywności. Kraków: Wyd. UJ

Kovecses, Z. (2011). Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Kraków: Universitas.

Kurcz, I. (1976). Psycholingwistyka. Warszawa: PWN.

Lewicka, M. (1991). Czy jesteśmy racjonalni? [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: PWN.

Maruszewski, T. (2010). O splataniu się pamięci indywidualnej i kolektywnej… [w] A. Kolańczyk, B. Wojciszke (red.) Motywacje umysłu.

Nisbett, R., E. (2011). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Sopot: smak słowa.

Nisbett, R., E. (2016). Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia. Sopot: Wydawnictwo smak słowa

Nosal, Cz. (1997). Psychologia decyzji kadrowych. Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu

Paprzycka, K. (2008). Czy (powinniśmy uznać, że) wiedzielibyśmy wszystko o umyśle, gdybyśmy wiedzieli wszystko o mózgu? Spór o redukcjonizm i reduktywizm w filozofii umysłu. Nauka, 2, s.115-128.

Pinker, S. (2021). Racjonalność. Co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Szlendak, T.; Kozłowski, T. (2008). Naga małpa przed telewizorem.

Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szymków, A. (2018). Umysł uwolniony. O poznaniu zakorzenionym w ciele i świecie społecznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu jest oceną poprawności odpowiedzi udzielonych w teście egzaminacyjnym, operacjonalizowaną jako ilość uzyskanych punktów.

Test składa się z 20-30 pytań zamkniętych jedno- i/lub wielokrotnego wyboru, dopasowań, uzupełnień, krótkich odpowiedzi. Może być zamieszczany na platformie moodle i przeprowadzony zdalnie. Czas trwania testu: średnio 1-1,5 minuty na udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie.

Treść pytań odnosi się do treści sygnalizowanych, prezentowanych i zalecanych w trakcie wykładów.

Oceny wymagają uzyskania, odpowiednio:

DST: 51-60%

DST PLUS: 61-70%

DB: 71-80%

DB PLUS: 81-90%

BDB: 91% i powyżej poprawnych odpowiedzi

Termin egzaminu ustalany jest w trakcie wykładów z obecnymi na nich studentami: nie później niż 4 tygodnie przed egzaminem.

Brak usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w I terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny NDST z tego egzaminu.

Nieobecność usprawiedliwiona w I terminie oznacza, że student ma jeden - II termin - na zdanie egzaminu przedmiotowego.

Uzyskanie oceny NDST w pierwszym terminie egzaminu i nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w terminie II jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Modele poznawania w ujęciu indywidualistycznym i eksternalistycznym

2. PPF i koncepcja umysłu zakorzenionego

3. Przełomy poznawcze - ich geneza i skutki

4. Poznawcze implementacje jako wiedza wstępna

5. Problem reprezentacji poznawczych

6. Asocjacje w kontekście pamięci i uczenia się

7. Proces imitacji i jej miejsce w procesie funkcjonowania poznawczego

8. Poznanie motywowane jako mediator kontroli poznawczej

9. Poznawcza charakterystyka intuicji

10. Funkcjonowanie automatyczne i refleksyjne

11. Typy umysłu i ich składowe

12. Sposoby opisu i identyfikacji stylów poznawczych

13. Mądrość jako metakompetencja nabudowana na wiedzy

14. Fundamentalne zasady wyższych operacji poznawczych: myślenie, rozumowanie, decyzje

15. Teoretyczne umocowania genezy kompetencji językowej

Szczegółowa tematyka może ulec niewielkiej modyfikacji w razie zapotrzebowania na taką zmianę.

Metody dydaktyczne:

Metody: podawcza: eksponująca i problemowa. Narracja wzbogacona wizualnymi ilustracjami omawianych zagadnień (zdjęcia, filmiki, teksty, quasi-eksperymenty, mini-dramy)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Teresa Sikora 174/155 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)