Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patrologia W7-TZ-019
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990

A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.

M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna trzech ocen: z ćwiczeń (wygłoszenie tekstu pisanego, test-kolokwium) oraz z wykładów (test). Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do średniej.

Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności studenta na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

Poznanie podstawowych pojęć patrystycznych; poznanie literatury okresu patrystycznego, jej form literackich i zagadnień teologicznych; poznanie specyfiki literatury okresu patrystycznego w konfrontacji z literaturą pogańską, judaistyczną i heretycką; poznanie myśli patrystycznej wczesnego chrześcijaństwa w kontekście społeczno-kulturowych przemian

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 12:45, sala 203/3
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 18:30, sala 203/3
Andrzej Uciecha 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Teologiczny (Katowice, ul. Jordana 18)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)