Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe W1-HS-S1-SD1
seminarium (S) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wstęp do historii sztuki, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, Anne d’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, 2008, Anne d’Alleva, Jak studiować historię sztuki, 2008, E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, wybrane artykuły z czasopisma "Artium Questiones" dotyczące problemów metodologicznych dziedziny, m.in. Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones", VII (1995), s. 185-215.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminarium i konsultacjach. Napisanie wybranego przez studenta rozdziału pracy dyplomowej, jego prezentacja na seminarium, oddanie poprawionej wersji w formie pisemnej.

Prezentacja i oddanie poprawionego rozdziału w formie pisemnej bardzo dobrego pod względem formalnym i merytorycznym - 5,

prezentacja i oddanie poprawionego rozdziału w formie pisemnej dobrego pod względem formalnym i merytorycznym - 4,

prezentacja i oddanie poprawionego rozdziału w formie pisemnej dostatecznego pod względem formalnym i merytorycznym - 3,

nie oddanie poprawionego rozdziału w formie pisemnej - 2.

Zakres tematów:

- bibliografia i zapis bibliograficzny,

- metodyka historii sztuki, m.in. rozwijanie umiejętności opisu architektury oraz praktycznego zastosowania wybranych metod historii sztuki,

- tematyka związana z pracami licencjackimi studentów, m.in. rzeźba współczesna, architektura współczesna, malarstwo współczesne, sztuka Górnego Śląska, malarstwo akademickie.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, dyskusja, burza mózgów, projekt, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 16:00 - 17:30, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11), sala 049
Aneta Borowik 4/4 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 17:15 - 18:45, Zdalny, sala Zajęcia zdalne
Oskar Rojewski 4/4 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)