Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwoznawstwo W1-HI-AD-S1-ARCH
Ćwiczenia (C) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka, Toruń 1989;

Tadeusz Mencel, Archiwum Ogólne Krajowe w Warszawie 1808-1813. W: Księga pamiątkowa 150-lecia AGAD w Warszawie, Warszawa 1958, s. 3-48;

Robótka, Ryszewski, Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 264-270.

Jadwiga Karwasińska, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 1920-1939, [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia AGAD w Warszawie, Warszawa 1958, s. 117-143;

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. Tom I. Archiwa dawnej Rzeczpospolitej. Red. J. Karwasińska. Warszawa 1975;

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. Tom II. Epoka porozbiorowa. Red. F. Ramotowska. Warszawa 1998;

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie. Red. T. Zielińska. Warszawa 1992;

Kazimierz Konarski, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jego dzieje, zawartość i zagłada, „Archeion”, T. 25, 1956;

Edward Kołodziej: Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w latach 1919-2008. Warszawa 2008;

E. Landau-Paszkowska, Organizacja i działalność Archiwum Dokumentacji

Mechanicznej w Warszawie, „Archeion”, T. 41, 1964, s. 149–157;

J. Boniecki Jan, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, „Archeion”, T. 73, 1982, s. 37–75;

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fotografii. oprac. J. Boniecki, Warszawa 2005;

Narodowe Archiwum Cyfrowe : wizja, projekt, ludzie. Red. P. Dudek, A. Kowalska. Warszawa 2010;

J. Semkowiczowa, Polskie Archiwum Wojenne. (Dzieje instytucji), „Archeion”, T. 45, 1966, s. 63–74;

B. Woszczynski, Archiwum Wojskowe po odzyskaniu niepodległości

(1918–1921), „Archeion”, T. 50, 1968, s. 41–50;

L. Lewandowicz , Organizacja i działalność Centralnego Archiwum Wojskowego, „Archeion”, T. 31, 1959, s. 65–81;

L. Teter, Z działalności Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, „Archeion”, T. 41, 1964, s. 287-296;

J. Szostak, Materiały źródłowe z lat 1945–1949 dotyczące Ziem Zachodnich

i Północnych w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego, „Archeion”, T. 83, 1987, s. 132–137;

Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Red. Barycz, Kraków 1965;

A. Kiełbicka: Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980. Warszawa-Łódź 1989, s. 14-25;

A. Kunisz, Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zbiorach

Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, „Archeion”, T. 40, 1964, s. 33–42;

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na 31 grudnia 2008 roku). Red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz. Warszawa 2009, s. 9-53;

J. Kuligowski: Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2005. W: W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Red. J. Bednarek, P. Perzyna. Łódź-Toruń 2006, s. 17-28;

Z. Krupska: Zarządzanie dokumentacją aktową w naczelnych organach bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W: W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Red. J. Bednarek, P. Perzyna. Łódź-Toruń 2006, s. 115-128.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz oceny z pracy semestralnej (prezentacja wyników zadanej kwerendy archiwalnej).

Zakres tematów:

1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie;

2. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie i AAN;

3. ADM i NAC;

4. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie;

5. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Archiwum Państwowe w Krakowie;

6. Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD).

Metody dydaktyczne:

Na ćwiczeniach omawia się, w oparciu o literaturę podstawową i sekundarną najważniejsze archiwa historyczne działające w Polsce i na świecie w XIX i XX wieku. Studenci prezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie kwerend archiwalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 137
Mirosław Węcki 18/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)