Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP W3-DK-S1-SPRP20
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.

Borski M., Glajcar R, Przywora B., Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka, Sosnowiec-Katowice-Częstochowa 2015.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.

Glajcar R., Migalski M. (red.), Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, Warszawa 2006.

Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W., Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko-Biała 2006.

Gulczyński M., Małkiewicz A., Wiedza o partiach i systemach partyjnych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.

Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.

Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2006.

Wojtasik. W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie:

1) przeprowadzanego pod koniec semestru kolokwium zaliczeniowego,

2) aktywności studenta w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucyjny system źródeł prawa

2. Aplikacja zasad współczesnych demokracji w III RP

3. Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela

4. Instytucje demokracji bezpośredniej w teorii i polskiej praktyce politycznej

5. Partie polityczne i ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku

6. Struktura i podstawowe funkcje parlamentu. Partie a wewnętrzna organizacja parlamentu. Status prawny posłów i senatorów.

Zgromadzenie Narodowe

7. Proces legislacyjny

8. Rola i znaczenie Prezydenta RP w systemie organów państwowych (analiza kompetencji i praktyki ustrojowej)

9. Rada Ministrów – sposób powoływania, skład, kompetencje, tryb funkcjonowania, odpowiedzialność. Pozycja polityczna Prezesa

Rady Ministrów

10. Relacje między legislatywą i egzekutywą - modele i ich wykorzystanie

11. Pozycja ustrojowa, rola i znaczenia trybunałów w polskim systemie politycznym

12. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – zasady systemowo-polityczne, struktura, kompetencje.

13. Organy kontrolne (Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) – skład,

kompetencje, znaczenie dla funkcjonowania systemu politycznego.

Metody dydaktyczne:

W trakcie ćwiczeń prowadzone będą rozmowy moderowane z wykorzystaniem metody problemowej umożliwiającej aktywizowanie

studentów w postaci analizy przykładów z praktyki politycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 239
Łukasz Wielgosz 31/29 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 241
Łukasz Wielgosz 29/29 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 241
Łukasz Wielgosz 29/29 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 148
Łukasz Wielgosz 29/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)