Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm W2-S1BT19-1BT-18
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uzyskania co najmniej 51% z punktów przyznanych w ramach konwersatorium.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student ma prawo do odrobienia zaległości na podstawie zwolnienia lekarskiego, w terminie wcześniej ustalonym drogą e-mail z prowadzącym konwersatorium.

Zakres tematów:

1. Reakcje redox w biochemii.

2. Kinetyka enzymatyczna.

3. Metabolizm cukrów, bilansowanie procesów metabolicznych.

4. Metabolizm lipidów.

5. Metabolizm aminokwasów i białek, regulacja i integracja metabolizmu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, metoda projektu, symulacje, gry dydaktyczne i prezentacje materiałów z zastosowaniem oprogramowania pozwalającego na dyskusję i transmisję treści on-line.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Danuta Wojcieszyńska 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Danuta Wojcieszyńska 23/ szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Danuta Wojcieszyńska 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 10:30 - 11:15, sala A-139 (SALA WYKL.)
Danuta Wojcieszyńska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)