Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm W2-S1BT19-1BT-18
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach student ma prawo do napisania zaległego kolokwium w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego, w godzinach wcześniej ustalonych drogą e-mail z prowadzącym ćwiczenia.

Każdy student zobligowany jest do zapoznania się z instrukcją i podstawami teoretycznymi do ćwiczeń przed przystąpieniem do zajęć w laboratorium. Instrukcje dostępne są on-line w aplikacji MS TEAMS.

Uzyskania średniej arytmetycznej co najmniej 51% z punktów przyznanych z kolokwiów, pracy własnej i projektu.

1. Treści zawarte w kolokwiach cząstkowych podlegają ocenie w skali 0-5 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 8 x 5 pkt. = 40 pkt.

2. Powtórzenie wiadomości (pisemne; 1 godzina) punkty: max 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 3 x 20 pkt. = 60 pkt.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

3. Projekt zrealizowany w ramach zajęć laboratoryjnych: 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 2 x 10 pkt. = 20 pkt.

4. Aktywność ciągła studenta (karta zaliczeniowa) w ramach laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-4 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt. gdzie:

4 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 8 x 4 pkt. = 32 pkt.

Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych ustalana jest na podstawie sumy punktów (max. 152 pkt.) uzyskanych z kolokwiów i aktywności ciągłej:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Spotkanie organizacyjne.

Śledzenie przebiegu enzymatycznej hydrolizy białka.

Badanie własności koenzymów oksydoreduktaz.

Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 1-3.

Oznaczanie aktywności alfa-amylazy śliny.

Oznaczanie aktywności alfa- i beta amylazy słodu metodą kolorymetryczną.

Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 4-5.

Oznaczanie aktywności ureazy z mączki sojowej.

Analiza tłuszczów właściwych I

Analiza tłuszczów właściwych II

Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 7-9.

Wykazanie obecności oksydoreduktaz w materiale biologicznym.

Projekt cz. I

Projekt cz. II

Zajęcia dodatkowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w samodzielnie lub w parach na podstawie instrukcji. Dyskusja dydaktyczna. Metoda projektu. Symulacje. Opracowania wyników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Oliwia Metryka, Agnieszka Nowak, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 12/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Agnieszka Nowak, Ariel Marchlewicz, Oliwia Metryka 8/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz, Oliwia Metryka 11/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz, Oliwia Metryka 12/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz, Oliwia Metryka 11/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz, Oliwia Metryka 11/ szczegóły
7 każdy piątek, 16:30 - 19:30, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Ariel Marchlewicz, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Oliwia Metryka 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)