Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza W2-S2OS19-2OS-14
Laboratorium (L) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2004-2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków T.1-4. PWN

Głowaciński Z. 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL Warszawa.

Matuszkiewicz W. 2001.Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Obidziński A. (red.) 2018. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wybrane akty prawne dotyczące ochrony przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają raporty/karty pracy z ćwiczeń oraz warsztatów terenowych.

Zakres tematów:

Zasady sporządzania waloryzacji przyrodniczej. Rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych roślin i zwierząt oraz identyfikatorów fitosocjologicznych siedlisk przyrodniczych przydatnych do wykonywania waloryzacji przyrodniczej

Zasady sporządzania projektów rezerwatów, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

Inwentaryzacja botaniczna i waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru

Inwentaryzacja faunistyczna i waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu w Beskidzie Śląskim

Metody dydaktyczne:

Planowanie etapów waloryzacji przyrodniczej obszaru modelowego; Praca z wykorzystaniem przykładowej dokumentacji waloryzacji jednostek terytorialnych, projektów form ochrony przyrody oraz aktów prawnych; Analiza map leśnych, topograficznych i satelitarnych wykorzystywanych w waloryzacji form ochrony przyrody; wykonanie projektu rezerwatu przyrody; Przeprowadzenie inwentaryzacji w wybranym terenie; Praktyczne wykorzystanie metod badań terenowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 16:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 215 (SALA CWICZEN)
każda środa, 13:45 - 16:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala A-139 (SALA WYKL.)
każdy piątek, 8:00 - 17:00, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 14:15, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
Zbigniew Wilczek, Teresa Nowak, Aleksander Herczek, Barbara Tokarska-Guzik, Karina Wieczorek 12/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 17:00, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
każda środa, 13:45 - 16:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 215 (SALA CWICZEN)
każda środa, 13:45 - 16:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala A-139 (SALA WYKL.)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 14:15, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
Zbigniew Wilczek, Teresa Nowak, Aleksander Herczek, Barbara Tokarska-Guzik, Karina Wieczorek 11/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)