Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa w służbach mundurowych W3-BM-S1-EZ20
Wykład (W) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Difin, Warszawa 2016

E. Wiszowaty, Etyka policji. Między prawem, moralnością a skutecznością, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

M. Giżyńska, A. Piszcz, Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, Toruń 2014.

K. Jerzyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski (red.), Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Warszawa 2008.

A. Letkiewicz (red.), Etyka w zarządzaniu policją, Szczytno 2011

Z. Kępa, A. Szerauc (red.), Ku etycznym zasadom służb mundurowych, Płock 2009

Wybrane kodeksy etyczne pracowników służb mundurowych

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry (5.0):

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) bardzo dobra znajomość omawianej na zajęciach literatury obowiązkowej,

3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,

Dobry plus (4.5):

1) znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) dobra znajomość literatury omawianej na zajęciach,

3) umiejętność rekonstrukcji głównych tez interpretacyjnych autorów wybranych pozycji literatury przedmiotowej,

Dobry (4.0):

1) przyzwoita znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) znajomość literatury obowiązkowej omawianej na zajęciach,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej.

Dostateczny plus (3.5):

1) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach,

2) znajomość omawianych na zajęciach,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dostateczny (3.0):

1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach,

znajomość treści wybranych pozycji z literatury obowiązkowej i uzupełniającej

Zakres tematów:

1. Etyka, etyka normatywna, nauka o moralności

2. Etos zawodowy funkcjonariusza służb mundurowych

3. Specyfika pracy i sytuacje trudne w pracy służb mundurowych

4. Różnica między normą etyczną, prawną i przepisem obyczajowym

5. Etyka zawodowa i analiza wybranych kodeksów etycznych

6. Wybrane systemy etyczne: utylitaryzm etyczny, etyka odpowiedzialności, personalizm etyczny, etyka zalet charakteru, prakseologia

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, rozmowa nauczająca, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Mariusz Wojewoda 47/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)