Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie i decydowanie polityczne W3-PO-S2-KDP20
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kevin T. Leicht, J. Craig Jenkins, Handbook of Politics State and Society in Global Perspective, Springer 2010

2. S. W. Littlejohn Karen A. Foss, Encyklopedia of COMMUNICATION THEORY, Sage 2009

3. M. Szpunar Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2017/3, s.494-50

4. Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 4/2011

5. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

• Modele współczesnych kampanii wyborczych. Pkt.7.4

• Kampania polityczna i wyborcza. Pkt. 7.2

• Klasyfikacja propagandy. Pkt. 6.2

• Instrumenty i techniki public relations. Pkt. 10.2

• Strategie marketingowe. Pkt. 9.4

• Narzędzia komunikowania marketingowego. Pkt. 9.5

6. S. Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010, 206-227.

7. Dorota Piontek: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011, punkt 5.1 str. 131-143

8. M. Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Katowice 2014, rozdział 1

9. Ł. Wawrowski, Zintegrowany model wyjaśniania – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych [w:] Płeć w życiu politycznym, M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

10. Bartłomiej Łódzki: „Ustanowienie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku” Wrocław 2010; Rozdział 1; str. 17-62

11. M. Juza: Memy internetowe- tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze”, nr 4, Warszawa 2013, s. 57-58.

12. Monika Sadlok: Demokracja 2.0, czyli wpływ mediów interaktywnych na kształtowanie nowej rzeczywistości politycznej [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, str.218-227

13. Jakub Nowak: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka. Lublin 2011, str. 13-65

14. Janina Fras: Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, rozdział 1

15. E. Marciniak, Komunikacyjny wymiar przywództwa politycznego, Przywództwo-etyka-polityka, 2018

16. P. Żukiewicz, O komunikacji w procesie przywództwa politycznego, „Lingua ac Communitas” vol. 22/2012, s. 15-32

17. A. Walecka –Rynduch, Media Ego w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019

18. S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii, Katowice 2022.

19. Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, składową oceny końcowej z ćwiczeń będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Znajomość literatury przedmiotu obowiązującej na poszczególnych zajęciach.

3. Przygotowywanie wymaganych na zajęcia materiałów.

4. Prezentacje na wybrany przez prowadzącego temat

Zakres tematów:

1. Komunikowanie polityczne – perspektywa teoretyczna. Demokracja medialna. Relacje media a polityka.

2. Aktorzy komunikowania politycznego. Przywództwo a komunikacja.

3. Entertainizacja polityki. Tabloidyzacja komunikowania politycznego.

4. Celebrytyzacja, skandalizacja współczesnej polityki.

5. Polityczny lider czyli zjawisko personalizacji w polityce. Wizerunek polityczny.

6. Znaczenie płci w polityce. Kobiety świata polityki w mass mediach.

7. Nowe media a polityka.

8. Zjawisko agenda-setting w komunikowaniu politycznym.

9. Język współczesnej polityki.

10. Marketing i PR polityczny – podstawowe zagadnienia.

11. Podstawy decydowania politycznego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- wystąpienia ustne

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala SALA SYMPOZJALNA II
Katarzyna Brzoza-Kolorz 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)