Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych W3-PE-OG-S1-MBP
Wykład (W) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

Creswell J.C. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. UJ, Kraków 2013.

Fankfort- Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, SWSZ, 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, Wyd. UŚ, 2013

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. PWN, Warszawa, 2008.

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, UJ, Kraków 1998.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018.

Palka S., Metodologia Badania Praktyka pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2006.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych., Wyd. Żak, Warszawa 2010.

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Red. S. Palka GWP, Gdańsk 2010.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Oceniana będzie wiedza obejmująca zakres treści realizowanych na wykładach.

Kryteria oceny (punktacja):

10pkt=bdb

9pkt=db plus

8pkt=db

7pkt=dost plus

6pkt=dostateczny

5pkt= ndst

Zakres tematów:

Metodologiczne podstawy badań naukowych w pedagogice- indeks podstawowych pojęć i zagadnień metodologicznych.

Przedmiot badań pedagogicznych

Cele badań i problemy badawcze, rodzaje problemów badawczych.

Badania teoretyczno-praktyczne.Podstawy metodologiczne budowania teorii naukowej w obszarze nauk pedagogicznych; Znaczenie, cechy i funkcje teorii w badaniach naukowych; Wiedza potoczna a teoria naukowa- warunki i kryteria różnicujące

Ogólne strategie badań pedagogicznych -specyfika modelu ilościowego i jakościowego. Podstawy procesu badawczego na przykładzie badań o charakterze idiograficznym i nomotetycznym. Aspekty różnicujące w procedurze jakościowej i ilościowej.

Rola i znaczenie badań jakościowych w pedagogice – ich specyfika, wartość, uwarunkowania i konsekwencje.

Szczegółowe rodzaje badań pedagogicznych a możliwości zastosowania poszczególnych metod i techniki badawczych. Badania diagnostyczne, badania weryfikacyjne, badanie w działaniu,

Opracowanie i analiza materiału badawczego. Sposoby prezentacji i zakres analizy wyników badań.

Etyka badań w badaniach z udziałem ludzi.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 208
Ewa Borowiec 74/88 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)