Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka W3-PE-OG-S1-STAT
Wykład (W) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Badyńska, A. Brzezicka (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa, Academica Wydawnictwo SWPS.

D., J. Rumsey (2016) Statystyka dla bystrzaków. Gliwice, Wydawnictwo HELION.

G. Clauss, H. Ebner (1972). Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

G.A. Ferguson, Y. Takane (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

J.D. Łaniec (1999). Elementy statystyki dla pedagogów. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

A.Mikrut (2001). Wybrane metody statystyki opisowej dla pedagogów. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

J. Podgórski (2010). Statystyka dla studiów licencjackich. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eliaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

S. Juszczyk (2001). Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

B.M. King, E.W. Minium (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy

Kryteria oceny:

51-60% dostateczny

61-70% dostateczny plus

71-80% dobry

81-90% dobry plus

91-100% bardzo dobry

Zakres tematów:

Statystyka w życiu codziennym

Grupowanie danych i ich graficzna prezentacja

Co dzieje się w zbiorze danych?

-Miary tendencji centralnej i percentyle

-Miary rozproszenia

-Rozkład normalny i asymetria rozkładu,

-Kurtozy

Centralne Twierdzenie Graniczne

Wnioskowanie statystyczne

- Estymacja punktowa i przedziałowa

- Błąd statystyczny i przedziały ufności

- Testowanie hipotez

Test Chi – Kwadrat (χ²)

Korelacja

Testy istotności różnic

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Metody kształcenia na odległość (Ms Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Joanna Góźdź, Ewa Wysocka 74/88 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)