Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania W6-PS-SM-K-BP
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jaczewski A. (red), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Żak, Warszawa, 2005.

2. Bartkowiak Z. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania cz. I i II. WSiP Warszawa 1990.

3. Bąk S. Postawa ciała jej wady i leczenie. PZWL Warszawa 1984.

4. Bogdanowicz I. (red.) Fizjologia rozwojowa dziecka. PZWL Warszawa 1988.

5. Chlebińska J. Anatomia i fizjologia człowieka. WSiP Warszawa 1996.

6. Gołąb S., Traczyk W. Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL Warszawa 1991.

7. Jethon Z. (red.) Fizjologiczne podstawy rozwoju i wychowania. UŚ, Katowice 1994

8. Kunicki-Goldfinger W. Genetyka. Alfa, Warszawa 1997.

9. Malinowski A., Strzałko J. (red.) Antropologia. PWN Warszawa Poznań 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę z ćwiczeń wydaje się na podstawie konspektu zajęć dotyczących problemów zdrowotnych, higieny i ochrony zdrowia.Konspekt

zajęć można opracować indywidualnie lub w grupie. Wybór szczegółowego tematu projektowanych zajęć, grupy ich adresatów oraz

wykorzystane metody i środki dydaktyczne należą do studentów. Konspekty zajęć oceniane są na podstawie sumy punktów (od 0 do 5)

za spełnienie następujących kryteriów: poprawność merytoryczna, dopasowanie przebiegu zajęć do ich celów sformułowanych w

postaci operacyjnej, zachowanie zasady stopniowania trudności, zachowanie zasady poglądowości, stopień aktywizacji uczniów na

zajęciach.

Zakres tematów:

1. Odporność, budowa i rola układu odpornościowego (choroby autoimmunologiczne, alergia, atopia, niedobory odporności). 2. Wirusowe i bakteryjne choroby zakaźne wieku dziecięcego (objawy, przebieg, leczenie, profilaktyka). 3. Najczęstsze wady występujące u dzieci (zapobieganie i sposoby ich leczenia). 4. Używanie substancji psychoaktywnych (epidemiologia, przyczyny, szkody zdrowotne i społeczne, uzależnienia, sposoby zapobiegania). 5. Urazy i nieszczęśliwe wypadki u dzieci. 6. Zatrucia pokarmowe i wziewne (przyczyny, skutki, schematy postępowań, antidotum). 7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 12:00, sala B1.12
Tomasz Szurmik 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)