Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej W6-GR-SM-HS4
Wykład (W) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

• Sztuka Świata, t. VII-VIII, red. P. Trzeciak, Warszawa 1989-2000

• J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 1969 i następne wydania, szczególnie: Warszawa 2001

• A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, t. II, Warszawa 1970

• W. Tomkiewicz, Barok. Piękno wielorakie, Warszawa 1971

• A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1981

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

• Dzieje sztuki polskiej, Dzieje sztuki powszechnej, Warszawa 1986

• M. Karpowicz, Sztuka polska XVII w., Warszawa 1983

• M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII w., Warszawa 1986

• N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

• W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1998

• K. Piwocki, M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, Warszawa 1985

• M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

• W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Warszawa 1960

• M. Levey, Od Giotta do Cezanne`a. Zarys historii malarstwa europejskiego, Warszawa1987

• J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, 1976

• J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976

• J. Białostocki, Symbole i obrazy ze świata sztuki, 1982

•A. Chastel, Sztuka włoska, Warszawa 1987

• K. Chłędowski, Rzym .Ludzie Baroku, Warszawa 1957

• K. Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa 1985

• K. Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa 1985

• M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Warszawa 1979

• H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

• M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977

• L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974

• Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1976

• J. Guze, Impresjoniści, Warszawa 1964

• Historia sztuki polskiej, pod. red., T. Dobrowolskiego, t. I-III, Kraków 1962

• T. Dobrowolski, Sztuka polska, Kraków 1974

• Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1979

• Morawińska, Malarstwo polskie od gotyku do współczesności, Warszawa 1984

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie eseju na wylosowany temat, pisanego na kolokwium stacjonarnie. Tematy esejów dotyczą problematyki poruszanej na wykładach i ćwiczeniach, uzupełnionej o wskazane lektury. Wymagana jest znajomość artefaktów, kontekstu historycznego, zjawisk artystycznych oraz zasad analizy formalnej dzieł.

OKM to średnia ważona oceny z wykładów i ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do epoki baroku; wczesny barok włoski – malarstwo, architektura; architektura jezuicka,

2. Dojrzały barok włoski w architekturze i rzeźbie. Nurty włoskiego malarstwa barokowego;

3. Barok w Hiszpanii

4. Barok w Holandii

5. Barok we Flandrii

6. Barok francuski

7. Barok w Polsce i Europie Środkowej;

8. Rokoko

9. Klasycyzm w Europie

10. Romantyzm w malarstwie

11. Architektura i rzeźba XIX wieku

12. Realizm i akademizm

13. Sztuka polska XIX w.

14. Eduard Manet i impresjonizm

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

1. Problemowe i podające: wykład, opis, prezentacja multimedialna prowadzącej – wskazująca najważniejsze informacje o danym okresie artystycznym, jego stylistyce, artystach i reprezentatywnych dziełach.

2. Praktyczne:

• Słuchanie ze zrozumieniem, kojarzenie wątków pojawiających się na wykładach.

• Umiejętność rozpoznania informacji teoretycznych na wyświetlanych i omawianych przez prowadzącą slajdach.

• Umiejętność pisania ze słuchu i syntetycznego sporządzania notatek.

3. Uczenie się pamięciowe w trakcie zajęć oraz w trakcie przygotowywania się do kolokwium i egzaminu – mnemotechnika (zapamiętywanie informacji, które wcześniej zostały teoretycznie i praktycznie przepracowane na wykładzie i na ćwiczeniach).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:00, sala B-1.5
Aleksandra Giełdoń-Paszek 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)