Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania W3-PE-S1-BIOLPOZACH
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

.Doleżych B., Łaszczyc P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania z elementami higieny szkolnej. Toruń 2003 r.

Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 2001 r.

Jopkiewicz A., Suliga E.; Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Kielce 1995r.

Jopkiewicz A., Suliga E.; Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom-Kielce 2006.

Malinowski A.; Biomedyczne podstawy rozwoju. W-wa 2013

Woynarowska B., Zdrowie i szkoła. W-wa 2000 r.

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. W-wa 2010

Woynarowska M. Woynarowska B. (red.); Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników. Gdańsk 2022

Wojtowicz S. Zarys anatomii i fizjologii człowieka. Kraków 1985 r.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do zaliczenia każdego tematu ćwiczeń na ocenę pozytywną. Możliwe są tzw. „wejściówki” lub sprawdziany kontrolne obejmujące kilka tematów. Na ostatnich zajęciach studenci piszą sprawdzian obejmujący tematy realizowane w ramach ćwiczeń. Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się na zajęciach oraz jakość wniesionej do dyskusji wiedzy.

Zakres tematów:

Ćw. 1. O potrzebie kształcenia nauczycieli w zakresie biologii rozwoju człowieka

Zdrowie-rozwój-edukacja – podstawowe informacje

Ćw. 2 . Zaspokajanie potrzeb biologicznych człowieka w ontogenezie

1. Znaczenie żywienia w rozwoju.

1a . Potrzeby żywieniowe człowieka. Stan odżywiania.

1b Zapotrzebowanie pokarmowe. Rola i znaczenie składników pokarmowych.

1c. Żywienie optymalne (Gertig, Gawęcki).

1d. Zasady racjonalnego żywienia (zalecenia żywieniowe Bergera).

1e. Błędy w żywieniu i wady żywieniowe: przyczyny, wady ilościowe i jakościowe

2. Aktywność fizyczna

2a. Aktywność fizyczna, a zachowania sedenteryjne.

2b. Funkcje aktywności fizycznej

w ontogenezie.

2c. Zapotrzebowanie na ruch w ontogenezie.

2d. Przyczyny i skutki niedoboru ruchu.

Jopkiewicz A., Suliga E. (2005); Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania ;

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010); Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania;

Doleżych B., Łaszczyc P . (2003); Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej;

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010), Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania;

Ćw. 3. Postawa ciała-proces posturogenezy

2. Postawa ciała, posturogeneza- definicja:

3. Cechy prawidłowej postawy ciała

4. Elementy składowe postawy ciała

5. Płaszczyzny ciała.

6. Kręgosłup-budowa i funkcja. Fizjologiczne krzywizny kręgosłupa.

7. Etapy kształtowania się postawy ciała.

8. Wady postawy i budowy ciała-podział (wrodzone, nabyte).

9. Okresy krytyczne dla posturogenezy.

10. Wady postawy w płaszczyźnie czołowej.

11. Boczne skrzywienie kręgosłupa.

12. Wady kończyn dolnych.

13. Choroba Scheuermanna, choroba Perthesa.

14. Skutki wad postawy.

15. Profilaktyka wad postawy.

Doleżych B., Łaszczyc P. (red.). (2003); Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania z elementami higieny szkolnej;

Jopkiewicz A., Suliga E. (2005); Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;

Jopkiewicz A., Suliga E. (1998); Biologiczne podstawy rozwoju człowieka;

Woynarowska B. (2000); Zdrowie i szkoła;

Wójtowicz S. (1995); Zarys anatomii i fizjologii człowieka;

Ćw. 4. Układ wzrokowy i słuchowy

1. Podstawowe informacje o budowie układu wzrokowego:

a. Budowa anatomiczna narządu wzroku

b. Fotoreceptory (receptory wzrokowe)

c. Refrakcja, akomodacja.

d. Powstawanie obrazu

e. Zaburzenia narządu wzroku: wady refrakcji, zaburzenia widzenia barw, zez, zaćma.

2. Podstawowe informacje o budowie i funkcji układu słuchowego:

a. Budowa anatomiczna narządu słuchu

b. Przebieg fali dźwiękowej

c. Rodzaje i przyczyny uszkodzeń słuchu (przewodzeniowe i odbiorcze)

3. Higiena narządów zmysłów.

Doleżych B., Łaszczyc P. (red.) (2003), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania z elementami higieny szkolnej;

Jopkiewicz A., Suliga E. (2005); Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;

Woynarowska B.(2000); Zdrowie i szkoła;

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010); Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania;

Wojtowicz S. (1995); Zarys anatomii i fizjologii człowieka;

Ćw. 5. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży

1. Pojęcie choroby:

a. zakażenie, zarażenie, nosicielstwo

b. klasyfikacja chorób

c. czynniki chorobotwórcze

d. przebieg chorób, okresy (fazy) choroby

e. sposoby leczenia

2. Wybrane choroby zakaźne: wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze

3. 3. Profilaktyka chorób zakaźnych.

4. Rola i znaczenie szczepień ochronnych.

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010); Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania;

Doleżych B., Łaszczyc P. (red.) (2003), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania z elementami higieny szkolnej ;

Kwerenda źródłowa

Ćw. 6. Środowiskowe zagrożenia dla rozwoju i zdrowia

1. Ochrona przed szkodliwymi dla zdrowia czynnikami środowiskowymi:

2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

3. Narażenia na środowiskowy dym tytoniowy

4. Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010); Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania;

Kwerenda źródłowa

Ćw. 7. Podsumowani i ewaluacja zajęć. Kolokwium sprawdzające

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 7
Alina Dworak 20/27 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 7
Alina Dworak 27/27 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:30, sala 7
Alina Dworak 25/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)