Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy struktury Eukaryota W2-S1BT19-1BT-14
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika (Morfologia: tom I). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Ostrowski K. 1988. Histologia. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

- Gorczyński T. 1977.Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

- Malinowski E. 1973. Anatomia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

-Zabel M. 2013 (lub 2021), Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Elsevier Urban & Partner

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie konwersatorium z części I student udziela ustnej odpowiedzi na zadawane pytania, która podlega ocenie. Ocena przyznawana jest w czterostopniowej skali ocen (bdb, db, dst, ndst). W trakcie konwersatoriów z części II przeprowadzany jest pisemny sprawdzian wiadomości.

Zakres tematów:

1. Podstawy struktury komórki eukariotycznej - część pierwsza

2. Podstawy struktury komórki eukariotycznej - część druga

3. Tkanki roślinne - klasyfikacja i charakterystyka.

4. Budowa wegetatywnych organów roślinnych.

5. Definicja i klasyfikacja tkanek zwierzęcych.

- Tkanka nabłonkowa: pochodzenie, cechy charakterystyczne; powiązanie nabłonków z ich funkcjami; gruczoły.

- Pochodzenie, cechy wspólne i charakterystyczne dla tkanek łącznych oraz ich funkcje.

- Tkanki łączne właściwe.

- Tkanki łączne oporowe: chrząstka i kość; kostnienie na podłożu mezenchymatycznym i chrzęstnym.

- Tkanki troficzne: krew i limfa.

- Tkanka mięśniowa; rodzaje tkanek mięśniowych; porównanie ich budowy, funkcje tkanek mięśniowych.

- Tkanka nerwowa: budowa, rodzaje neuronów, powstawanie i rodzaje włókien nerwowych, synapsy; tkanka glejowa.

Metody dydaktyczne:

Omówienie poszczególnych zagadnień i dyskusja w kontekście obserwacji wykonanych podczas zajęć laboratoryjnych.

Prezentacja interaktywna z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, dyskusja, zastosowanie metod grywalizacji, m.in.: odwróconej klasy, oraz narzędzi multimedialnych sprawdzających nabytą wiedzę, m.in. , kahoot.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:15 - 17:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-100 (AULA)
każdy piątek, 16:15 - 17:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:15 - 17:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz 23/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:30 - 15:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
każdy piątek, 13:30 - 15:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-100 (AULA)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz 23/ szczegóły
3 każdy piątek, 10:45 - 12:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-100 (AULA)
każdy piątek, 10:45 - 12:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
każdy piątek, 10:45 - 12:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz 24/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:45 - 10:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
każdy piątek, 8:45 - 10:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-100 (AULA)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:45 - 10:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz 25/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)