Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki W2-S1BT19-1BT-22
Laboratorium (L) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są pisemne kolokwia obejmujące treści prezentowane na poprzednich zajęciach. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Skala procentowa klasyfikacji poszczególnych kolokwiów:

Skala procentowa klasyfikacji:

bdb: 91-100% punktów

+db:81-90% punktów

db: 71-80% punktów

+dst: 61-70% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie wystawiona według następującego zakresu średniej z ocen cząstkowych:

średnia 4,8-5: bdb

średnia 4,3-4,7: db+

średnia 3,8-4,2: db

średnia 3,3-3,7: dst+

średnia 3,0-3,2: dst.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

8. Prawo Hardy'ego-Weinberga

9. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami genetycznymi, mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych, zastosowaniem testów statystycznych wykorzystywanych w analizie genetycznej, systemami genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenia cech sprzężonych z płcią. Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami leżącymi u podstaw procesów związanych z przepływem i ekspresją informacji genetycznej oraz indywidualne rozwiązywanie zadań problematycznych związanych z tematem zajęć, wykorzystujące zdobyte umiejętności i wiedzę. Ćwiczenia umożliwiają analizę i interpretację problemów genetycznych z wykorzystaniem zwierzęcych i roślinnych organizmów modelowych. Na zajęciach wykorzystywane są prezentacje komputerowe obrazujące omawiane zagadnienia, przygotowane z wykorzystaniem PowerPoint, Adobe Photoshop i CorelDraw, oparte o zasady tworzenia profesjonalnej prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala B-204 (SALA WYKL.)
Joanna Morończyk 11/ szczegóły
2 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marek Marzec 12/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala B-204 (SALA WYKL.)
Joanna Morończyk 12/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marek Marzec 12/ szczegóły
5 każdy piątek, 16:00 - 18:15, sala B-204 (SALA WYKL.)
Miriam Szurman-Zubrzycka 11/ szczegóły
6 każdy piątek, 16:00 - 18:15, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marzena Kurowska 11/ szczegóły
7 każdy piątek, 13:15 - 15:30, sala B-204 (SALA WYKL.)
Miriam Szurman-Zubrzycka 12/ szczegóły
8 każdy piątek, 13:15 - 15:30, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marzena Kurowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)