Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro w biotechnologii W2-S1BT19-1BT-17
Laboratorium (L) semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Malepszy S. (red.) 2011. Biotechnologia roślin. PWN. Warszawa.

1. Biotechnologia – kwartalnik

2. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena pracy studenta na podstawie obserwacji i pytań zadawanych w trakcie zajęć oraz wypełnienie kart pracy (0-5).

2. Sprawdzenie umiejętności i wiedzy uzyskanych podczas ćwiczenia w formie krótkiego testu kontrolnego po zakończeniu każdych zajęć (wypełniany na końcu każdych zajęć). – (0-5).

Na każdym ćwiczeniu student uzyskuje dwie oceny (wg. kryteriów 1 i 2), które składają się na wyliczenie średniej stanowiącej oceną umiejętności praktycznych studenta na danym ćwiczeniu.

Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń stanowi końcową ocenę za umiejętności praktyczne studenta wliczaną do oceny końcowej modułu z wagą 30%

Negatywnie oceniona aktywność studenta skutkuje brakiem zaliczenia.

raport z pracy laboratoryjnej

Student składa 1 raport z opisem realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych. Raport przygotowywany jest w 2-osobowym zespole i zawiera cel doświadczenia, opis metody, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych.

Każdy raport oceniany jest w skali ndst - bdb. Raporty przygotowywane są parami – student podaje swój udział w przygotowaniu sprawozdania, określając zakres swojej pracy.

Dla uzyskanie zaliczenia z tej części aktywności wymagana jest co najmniej ocena dostateczna.

Raporty składane są w formie pisemnej w terminie tygodnia od zakończenia ćwiczeń. Za opóźnienie odejmuje się 0,5 punktu od oceny sprawozdania.

Negatywnie oceniony raport skutkuje brakiem zaliczenia.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych/;

- raport z zadania laboratoryjnego.

Zakres tematów:

1. Zakładanie kultury tkanek roślinnych: przygotowanie pożywek, sterylizacja materiału, praca w warunkach sterylnych.

2. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na reakcje eksplantatów w kulturze in vitro - kultura liści tytoniu (Nicotiana tabacum).

3. Odwirusowanie czosnku.

4. Organogeneza u Arabidopsis thaliana – kultura korzeni siewek.

5. Mikropropagacja roślin ozdobnych – kultura liści fiołka afrykańskiego (Saintpaulia ionantha).

6. Kultury zawiesinowe komórek roślinnych - somatyczna embriogeneza u marchwi (Daucus carota).

7. Histologiczna analiza procesów różnicowania tkanek i zmian zachodzących podczas kalogenezy u roślin.

8. Cytogenetyczna analiza zmian chromosomowych w kalusie i regenerantach. Monitorowanie zmian poziomu ploidalności w kulturach in vitro – metoda cytometrii przepływowej.

9. Analiza i podsumowanie wyników.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników. W razie konieczności zajęcia prowadzone zdalnie z użyciem TEAMS. Konsultacje ze studentami prowadzone na drodze mailowej lub na czacie Microsoft teams. Pięciogodzinne bloki ćwiczeniowe, w zależności od planu zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 12:00, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy czwartek, 8:00 - 12:00, sala C-332
Katarzyna Nowak, Natalia Borowska-Żuchowska, Alicja Tomasiak, Barbara Wójcikowska, Anna Wójcik, Anna Kocjan, Monika Gajecka 15/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:00 - 20:00, sala C-332
każdy wtorek, 16:00 - 20:00, sala A-213 (LAB. GEN.)
Natalia Borowska-Żuchowska, Alicja Tomasiak, Katarzyna Nowak, Barbara Wójcikowska, Anna Wójcik, Monika Gajecka 0/ szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 12:00, sala A-213 (LAB. GEN.)
każda środa, 8:00 - 12:00, sala C-332
Natalia Borowska-Żuchowska, Alicja Tomasiak, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska, Anna Wójcik 10/ szczegóły
4 każdy czwartek, 16:30 - 20:30, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy czwartek, 16:30 - 20:30, sala C-332
Natalia Borowska-Żuchowska, Alicja Tomasiak, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska 9/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 12:00, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy wtorek, 8:00 - 12:00, sala C-332
Natalia Borowska-Żuchowska, Alicja Tomasiak, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska 15/ szczegóły
6 każdy czwartek, 12:15 - 16:15, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy czwartek, 12:15 - 16:15, sala C-332
Natalia Borowska-Żuchowska, Alicja Tomasiak, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)