Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia W3-BM-S1-F19
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bourke V.: Historia etyki, Toruń 1994.

2. Copleston F.: Historia filozofii. T. 1–9, Warszawa 1998.

3. Höffe O.: Mała historia filozofii, Warszawa 2006.

4. Kunzmann P., Burkard F.-P, Wiedmann F.: Atlas filozofii, Warszawa 1999.

5. Markiewicz B.: Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1987.

6. Swieżawski S.: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa – Wrocław 2000.

7. Anzenbacher A.: Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005.

8. Stróżewski W.:, Ontologia, Kraków 2004.

9. Woleński J.: Epistemologia, Warszawa 2007.

10. Król M.: Filozofia polityczna, Kraków 2008.

11. Berlin I.: Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin będzie miał formę pisemnej wypowiedzi na wskazany problem (zgodnie z harmonogramem merytorycznym). Koordynator przedmiotu formułuje problemy, na które student powinien znaleźć teoretyczne rozwiązanie w odniesieniu do podstawowych kategorii z zakresu myśli filozoficznej.

Ocena:

Bardzo dobry (5.0):

kompletna (100-90 procent) znajomość treści omawianych na zajęciach,

bardzo dobra znajomość omawianej na zajęciach literatury obowiązkowej.

Dobry plus (4.5):

dobra (90 - 85 procent) znajomość treści omawianych na zajęciach.

Dobry (4.0):

przyzwoita (80 - 75 procent) znajomość treści omawianych na zajęciach.

Dostateczny plus (3.5):

znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach.

Dostateczny (3.0):

znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do filozofii – co to jest filozofia? Podział filozofii.

2. Filozofia a nauki szczegółowe. Filozofia a religia. Filozofia a sztuka.

3. Próba definicji filozofii (jako nauka, wiedza fundamentalna, uniwersalna, rozumowa, krytyczna).

4. Podstawowe problemy filozofii – trójkąt platoński.

5. Problematyka bytu – czym jest ontologia?

6. Systematyzacja rzeczywistości w ujęciu wybranych filozofów starożytności i średniowiecza – Parmenides, Platon, Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu.

7. Systematyzacja rzeczywistości w ujęciu wybranych filozofów nowożytności – Kartezjusz i Immanuel Kant.

8. Problematyka poznania bytu – czym jest epistemologia?

9. Systematyzacja poznania bytu w ujęciu wybranych filozofów starożytności i średniowiecza – Parmenides, Platon, Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu.

10. Arystotelesowska logika jako nauka o sposobie posługiwania się pojęciami, czyli zasadami myślenia.

11. Systematyzacja poznania bytu w ujęciu wybranych filozofów nowożytności – Kartezjusz i Immanuel Kant.

12. Problematyka polityczności – czym jest filozofia polityczna?

13. Historia idei wolności (T. Hobbes, J. Locke, J.S. Mill, H. Spencer, K.Popper).

14. Problem wolności negatywnej i wolności pozytywnej (I. Berlin, B. Constant).

Metody dydaktyczne:

Wykład lub prezentacja multimedialna z elementami rozmowy nauczającej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 239
Tomasz Słupik 77/92 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)