Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia W3-BM-S1-E19
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Begg D. , Fisher, S. Dornbush R. – Ekonomia. T. 1 i2, PWE, Warszawa 2010

2. Nordhaus William D., Samuelson Paul A. Ekonomia T1 i T2, PWN , Warszawa 2010

3.Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN 2007 i późniejsze

4.Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności pod red S. Marciniaka, PWN Warszawa 2013

5.Szczęsny W., Finanse. Zarys wykładu, Dyfin, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą otrzymania zaliczenia będzie kolokwium, składające się z 12 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest otrzymanie co najmniej 7 punktów.

Zakres tematów:

1. Ekonomia- podstawowe pojęcia

2. Rynek, podaż, popyt, mechanizm rynkowy

3. Elementy teorii przedsiębiorstwa

4.System finansowy i jego główne podmioty

5. Rynek kapitałowy

6. Inflacja i jej przyczyny

7.. Dochód narodowy i jego składniki

Metody dydaktyczne:

wykład wprowadzający, dyskusja, studium przypadku, prezentacja danych gospodarczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 234
Michał Czuba 30/30 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 238
Michał Czuba 21/30 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 234
Michał Czuba 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)