Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE W3-BM-S1-WSSW21
Wykład (W) semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podstawowa:

1. Czapliński Władysław, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

2. Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

3. Praca zbiorowa pod red. Cezarego Mika, Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Toruń 2001.

4. Beczuła Joanna, Układ z Schengen Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht, Łódź 1998.

Dodatkowo:

1.Potyrała A., Przybylska - Maszner B., Leksykon integracji europejskiej w obszarze 'Wolność, Bezpieczeństwo, Sprawiedliwość', Poznań 2008.

2.Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, A. Górski, A. Sakowicz /red./, Warszawa 2006.

3.Cieleń A., Szymański A., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

4.Europe's Area of Freedom, Security and Justice, N. Walker /ed./, Oxford 2004.

5.Jasiński F., Europejski Nakaz Aresztowania, "Stosunki Międzynarodowe" 2003, nr 3-4.

6.Justice and Home Affairs in the European Union. Liberty and Security Issues after Enlargement, J. Apap /ed./, Cheltenham - Northampton 2004.

5.Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, F. Jasiński, K. Smoter /red./, Warszawa 2005.

6.Płachta M., European Arrest Warrant: Revolution in Extradition?, "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice" 2003, Vol. 2.

7.Police and Justice Co-operation and the New European Borders, The Hague - London - New York 2002.

8.Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Tom II, A. Szymaniak, W. Ciepiela /red./, Poznań 2007.

9.Potyrała A., Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Unii Europejskiej - od Traktatu z Maastricht do Traktatu Lizbońskiego, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2007, nr 1.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Wykład

• Podstawy

• Geneza współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Etapy rozwoju do układu z Schengen.

• Układ z Schengen

2. Wykład

• Instytucje Unii Europejskiej w zakresie sprawiedliwości i bezpieczeństwa

• Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości

3. Wykład

• Polityka migracyjna w Unii Europejskiej (polityka azylowa, wizowa)

4. Wykład

• Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w UE

5. Wykład

• Pozostałe informacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w UE

Metody dydaktyczne:

Wykład ustny

z wykorzystaniem materiałów pomocniczych, dokumentów UE

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiktor Widera 46/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)