Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki analizy tkanek roślinnych W2-S1BT19-1BT-42A
Laboratorium (L) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://informator.us.edu.pl/modules/103421/
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Wędzony M. Mikroskopia fluorescencyjna dla botaników. PAN, Kraków, 1996.

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2013.

3. Broda B. Metody histochemii roślinnej. PZWL, Warszawa, 1971.

Uzupełniająca:

1. Verhertbruggen, Y., Walker, J. L., Guillon, F., & Scheller, H. V. (2017). A comparative study of sample preparation for staining and immunodetection of plant cell walls by light microscopy. Frontiers in plant science, 8, 1505.

2. Naish S.J., Boenisch T., Farmilo A.J., Stead R.H. Immunochemical staining methods. Dako Corporation, Carpinteria, California, USA, 1989.

3. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa, 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych stanowi średnią arytmetyczną oceny ciągłej i oceny za sprawozdania. Średnia ta nie może wynieść mniej niż 3,00.

Sprawozdanie pisemne z pracy laboratoryjnej:

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy lub przygotowywali sprawozdanie pisemne (na podstawie obserwacji i notatek z przeprowadzonych obserwacji).

bdb – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z technikami histologicznymi, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek roślinnych przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, formułuje opinie oraz wnioski wynikające z pracy w laboratorium histologicznym;

db - student definiuje oraz wykorzystuje wybrane pojęcia związane z technikami histologicznymi, charakteryzuje podstawowe wybrane metody analizy tkanek roślinnych przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, jednak przy pomocy prowadzącego, formułuje jedynie pojedyncze wnioski wynikające z pracy w laboratorium histologicznym;

dst - student jedynie definiuje wybrane pojęcia związane z technikami histologicznymi, wykazuje problemy z charakterystyką podstawowych metod analizy tkanek roślinnych przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, wykazuje problemy z przeprowadzania obserwacji mikroskopowych przygotowanych preparatów, nawet przy pomocy prowadzącego, formułuje jedynie pojedyncze wnioski wynikające z pracy w laboratorium histologicznym;

ndst – student nie definiuje pojęć związanych z technikami histologicznymi, wykazuje problemy z charakterystyką podstawowych metod analizy tkanek roślinnych przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, nie potrafi przeprowadzać obserwacji mikroskopowych przygotowanych preparatów, nawet przy pomocy prowadzącego, nie potrafi wyciągać wniosków wynikających z pracy w laboratorium histologicznym.

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości reakcji oraz preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur.

bdb – student identyfikuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, stosuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych pod opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

db - student identyfikuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjneg, stosuje jedynie nieliczne z podstawowych technik analizy tkanek roślinnych pod opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, jednak nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

dst – student wykazuje problemy z identyfikowaniem podstawowych technik analizy tkanek roślinnych, charakteryzuje nieliczne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, wykazuje problemy w stosowaniu podstawowych technik analizy tkanek roślinnych pod opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów pod opieką prowadzącego ale nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

ndst - student nie identyfikuje podstawowych technik analizy tkanek roślinnych, nie potrafi scharakteryzować i opisać podstawowych metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz fluorescencyjnego, nie potrafi lub wykazuje duże problemy z zastosowaniem podstawowych technik analizy tkanek roślinnych nawet pod opieką prowadzącego, wykazuje problemy z przeprowadzaniem obserwacji mikroskopowych, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych.

Zakres tematów:

1. Rodzaje preparatów z tkanek roślinnych i preparatyka przyżyciowa.

2. Metody analizy drewna.

3. Mikroskopia fluorescencyjna w analizie tkanek roślinnych.

4. Sporządzanie skrawków woskowych i żywic akrylowych z różnych tkanek roślinnych.

5. Detekcja tkanek roślinnych (na skrawkach) z wykorzystaniem barwień podstawowych

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:30 - 20:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Katarzyna Sala-Cholewa, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Anna Milewska-Hendel 7/ szczegóły
2 każdy piątek, 16:30 - 20:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)