Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny WoWS-6: Socjologia intymności W3-SO-WS-PF-SI
Wykład (W) semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin 2002.

Giza - Poleszczuk A. (2005) Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: Wyd. UW

Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie ŻAK: Warszawa.

Mikołajczyk – Lerman G. (2006, 2010), Mężowie i żony – realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Łódź: Wyd. UŁ.

Slany K. (2002) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność na zajęciach – liczba punktów w zależności od liczby spotkań merytorycznych (z pominięciem zajęć organizacyjnych i podsumowujących), które zostaną zrealizowane

2) aktywny udział w zajęciach

3) zaliczenie pisemne: esej (przesłany na adres e-mail do 18 czerwca 2024 roku)

Zakres tematów:

1. intymność - kwestie definicyjne

2. zmiany zachodzące w rodzinie (m.in. post-rodzinna rodzina),

3. cztery sposoby interpretowania "kryzysu rodziny" (interpretacja funkcjonalistyczna, konserwatywna, liberalna oraz feminizm radykalny),

4. singlostwo - statusowe cechy osób żyjących w pojedynkę,

5. Redefinicja norm i wartości w związkach ponowoczesnych

6. Miłość jako medium komunikacyjne

7. Miłość – pomiędzy naturą a normami społecznymi. Miłość w różnych perspektywach naukowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 231
Tomasz Kasprzak 11/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)