Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl Polityczna W3-PO-S1-MPOL20
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

2. M. Król, Historia Myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

3. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

4. L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

5. L. Strauss, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

6. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

7. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk.

8. Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe. Wybór i opracowanie: Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Małgorzata Łuszczyńska, Wojciech Więcław, Wyd. UMCS, Lublin.

9. Historia doktryn politycznych i prawnych. Wybór źródeł, pod red. B. Szlachty, Sopot.

10. Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Opracowali: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, T. I-II, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

11. Giovani Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu może podejść tylko student, który otrzymał zaliczenie z ćwiczeń. Egzamin będzie miał formę pisemnej wypowiedzi na wskazane problemy (zgodnie z harmonogramem merytorycznym). Koordynator przedmiotu formułuje problemy, na które student powinien znaleźć teoretyczne i praktyczne rozwiązanie w odniesieniu do podstawowych kategorii z zakresu myśli politycznej.

Zakres tematów:

Harmonogram merytoryczny zajęć:

1. Myśl polityczna starożytnej Grecji - "homo mensura" i polityka jako zręczność. Sofiści. Intelektualizm etyczny Sokratesa.

2. Myśl polityczna starożytnej Grecji - polityka Platona i Arystotelesa.

3. Wczesne chrześcijaństwo – ogólna charakterystyka.

4. Św. Augustyn i Św. Tomasz.

5. Polityka podstępu - Niccolo Machiavelli

6. Lewiatan - Thomas Hobbes.

7. Umowa społeczna - John Locke.

8. Wola lud - J. J Rousseau.

Metody dydaktyczne:

Wykład - metoda podawcza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Słupik 34/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)