Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze W3-PO-S2-MSG20
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

red. E. Kawecka-Wyrzykowska, A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa, rożne wyd.

red. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, najnowsze wydanie.

A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, najnowsze wydanie.

P. Bożyk, J. Misala, M Puławski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, najnowsze wydanie.

P. Krugman, M. Obstfeld: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, najnowsze wydanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu uzależniona jest od pisemnego egzaminu (test wielokrotnego wyboru).

Na ocenę pozytywną konieczne jest uzyskanie ponad 50% całkowitej liczby punktów (15,01 z 30).

Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. W przypadku gdy ta średnia nie kończy się na ,00 lub ,50, wtedy decydujący wpływ na ocenę z modułu ma ocena z egzaminu.

W przypadku oceny 2 z pierwszego terminu, ocena końcowa jest średnią ocen z I i II terminu egzaminu.

Materiał obowiązujący na egzaminie obejmuje treści przedstawiane na wykładzie, omawiane na ćwiczeniach oraz zawarte w zalecanej literaturze przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowy podział pracy i czynniki go określające.

2. Korzyści płynące z handlu międzynarodowego w świetle teorii (teorie przedklasyczne, teoria kosztów absolutnych, teoria kosztów komparatywnych, teoria obfitości zasobów, współczesne teorie wyjaśniające korzyści płynące z handlu międzynarodowego).

3. Ceny w handlu międzynarodowym (pojęcie terms of trade, krótkookresowe zmiany cen na rynkach światowych i długookresowe kształtowanie się cen na rynkach światowych).

4. Rola wymiany międzynarodowej w gospodarce narodowej.

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (przyczyny przepływu czynników produkcji, krótkookresowe i długookresowe korzyści i koszty wynikające z eksportu i importu kapitału oraz odpływu i napływu siły roboczej).

6. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraj; środki przywracania równowagi bilansu płatniczego.

7. Polityka kursu walutowego.

8. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.

9. Zagraniczna polityka ekonomiczna państwa.

10. Międzynarodowe organizacje gospodarcze we współczesnym świecie (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Kubin 18/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)