Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia W3-BM-N1-E19
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, T. I i II, PWE, Warszawa 2014;

Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Rebis, Poznań 2012;

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny studenta jest kolokwium zaliczeniowe mające formę testu wyboru. Szczególny akcent jest położony na praktyczne rozumienie i zastosowanie nabytej wiedzy ekonomicznej. Końcowa ocena zaliczeniowa może być modyfikowana ze względu na aktywność studenta podczas zajęć ćwiczeniowych.

Zakres tematów:

Ekonomia jako nauka o ograniczonych zasobach ekonomicznych.

Zarys rozwoju myśli ekonomicznej.

Krzywa możliwości produkcyjnych jako ilustracja problemu rzadkości.

Teoria popytu i podaży.

Podstawowe miary makroekonomiczne: PKB nominalny, PKB realny.

Polityka fiskalna i monetarna w praktyce.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,

- analizowanie konkretnych problemów współczesnej gospodarki rynkowej w oparciu o zadaną wcześniej literaturę.

Pomocą w prowadzeniu zajęć są materiały przesyłane drogą elektroniczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 16:30, sala AULA K.POPIOŁKA AKP
Mirosław Czerwiński 40/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)