Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne W3-BM-N1-MSP19
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.

Red. R. Zięba, Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Red. M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublina, różne wyd.

Red. Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wrocław 2018.

E. Cziomer, L. Zyblikiewicz: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków, różne wyd.

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa, różne wyd.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu uzależniona jest od pisemnego egzaminu (test wielokrotnego wyboru).

Na ocenę pozytywną konieczne jest uzyskanie ponad 50% całkowitej liczby punktów (15,01 z 30).

Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. W przypadku gdy ta średnia nie kończy się na ,00 lub ,50, wtedy decydujący wpływ na ocenę z modułu ma ocena z egzaminu.

W przypadku oceny 2 z pierwszego terminu, ocena końcowa jest średnią ocen z I i II terminu egzaminu.

Zakres tematów:

1. Pojecie stosunków międzynarodowych, cechy środowiska międzynarodowego, funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych. Stany systemu międzynarodowego (relacji między państwami w układzie współpraca – rywalizacja)

2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych (państwa i uczestnicy pozapaństwowi – narody, religie, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe – ich rola i znaczenie w stosunkach międzynarodowych). Podmioty prawa międzynarodowego.

3. Główne teorie stosunków międzynarodowych: realizm i neorealizm, liberalizm, teoria transnarodowa, marksizm i imperializm, geopolityka, teoria zależności, koncepcja cywilizacji S. Huntingtona.

4. Polityka zagraniczna państwa – pojęcie, uwarunkowania, cele, interesy, środki i metody polityki zagranicznej.

5. Wpływ ustroju na politykę zagraniczną państwa – znaczenie demokracji dla utrzymania pokoju.

6. Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa – pojęcie, kryteria klasyfikacji i typologie bezpieczeństwa, sposoby zapewniania bezpieczeństwa.

7. Pojęcie racji stanu i suwerenności ich znaczenie w polityce zagranicznej państwa i w stosunkach międzynarodowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Kubin 40/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)