Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowle zwierząt egzotycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-1BL-43
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowle zwierząt egzotycznych
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Chłond
Prowadzący grup: Dominik Chłond, Marcin Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Po każdym bloku ćwiczeń (przewidziane 2 bloki ćwiczeniowe) student zobowiązany jest do oddania prowadzącemu zajęcia krótkiego raportu pisemnego opisującego przebieg przeprowadzonego doświadczenia (skala ocen: ndst, dst, dst+, db, db+, bdb.)

Końcowe kolokwium pisemne w formie testu wyboru i uzupełnień (20 pytań) w czasie 30 minut.

Skala 0-20 pkt. , gdzie 0-10 ndst, 11-13 dst, 14 dst+, 15-17 db, 18 db+, 19-20 bdb,

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (pisemne kolokwium zaliczeniowe, ocena pisemnych raportów (2 bloki).

Pełny opis:

Metody pozyskiwania zwierząt do hodowli, prawidłowe ich oznaczanie i ustalanie warunków hodowli.

Akwarium – zakładanie, dobór gatunków, zasady hodowli, pielęgnacja. Projektowanie różnych typów akwariów.

Terrarium – zasady konstruowania i urządzania z uwzględnieniem warunków biotopowych. Projektowanie różnych typów terrariów (egzotyczne stawonogi, płazy i gady).

Aspekty prawne – krajowe, unijne i międzynarodowe akty prawne dotyczące hodowli, przetrzymywania i handlu gatunkami egzotycznymi ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), ustawa o zwierzętach niebezpiecznych oraz warunkach i zasadach ich przetrzymywania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)