Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-BK02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. biologii /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Ewa Kurczyńska, Izabela Potocka, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium i egzaminu. Osoby, które nie uzyskały oceny dostatecznej z laboratorium mają prawo przystąpić do powtórnego kolokwium zaliczeniowego z całości materiału realizowanego w trakcie laboratoriów. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ważona z kolokwiów (0,75) i ocena umiejętności praktycznych (0,25).

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - ndst

50 -70% - dst

71-84% - dobry

85-100 – bardzo dobry

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

Wiedza z zakresu laboratorium, prelekcji wprowadzającej do zajęć praktycznych i wykładów wzbogacona informacjami z literatury: terminologia dotycząca struktury i ultrastruktury komórki roślinnej i zwierzęcej; różnice pomiędzy komórkami roślinnymi i zwierzęcymi; typy i budowa organelli komórkowych; budowa błon komórkowych, matriks zewnątrzkomórkowa i ściana komórkowa; wiedza dotycząca zjawisk mających miejsce w komórce takich jak ruchu, podział jądra komórkowego i cykl komórkowy, podział cytoplazmy, programowana śmierć komórkowa, rola cytoszkieletu; wiedza z zakresu budowy mikroskopu świetlnego, podstaw mikroskopowania, typów mikroskopii świetlnej i możliwości wykorzystania w obserwacjach komórek.

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Ewa Kurczyńska, Dorota Kwiatkowska, Ewa Mazur, Katarzyna Sala, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowe zaliczenie pisemne, suma zdobytych na zajęciach punktów (maksymalnie 42) oraz spełnienie minimów przedstawionych w tabeli 3 (co najmniej 22 punkty z kolokwiów i co najmniej 3 punkty z kolokwium praktycznego) warunkuje zaliczenie zajęć studentom, którzy uzyskają minimum 25 punktów. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego z przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie modułu

Uwagi:

jak w opisie modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Izabela Dobrowolska, Kamila Godel-Jędrychowska, Robert Hasterok, Karolina Hus, Ewa Kurczyńska, Joanna Łusińska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Izabela Potocka, Katarzyna Sala, Aleksandra Skalska, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium, konwersatorium i egzaminu. Pełny regulamin zajęć z biologii komórki znajduje się w gablocie ogłoszeń KBK (III piętro, ul. Jagiellońska 28; obok wejścia do szklarni). Na ocenę z laboratorium składa się średnia ważona z kolokwiów (0,75) i ocena umiejętności praktycznych (0,25).

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - ndst

50 -70% - dst

71-84% - dobry

85-100 – bardzo dobry

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu


Pełny opis:

jak w opisie modułu

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów, laboratoriów i konwersatoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot w wyznaczonych przez prowadzących godzinach [terminy konsultacji będą podawane w każdym roku akademickim na tablicy ogłoszeń Katedry Biologii Komórki (ZBK) oraz Katedry Anatomii i Cytologii Roślin (KAiCR)].

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Agnieszka Brąszewska, Kamila Godel-Jędrychowska, Robert Hasterok, Joanna Jaśkowiak, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Maja Orzechowska, Ewa Robaszkiewicz, Katarzyna Sala, Aleksandra Skalska, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.