Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka z elementami biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-FEB02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka z elementami biofizyki
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. biologii /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kwiatkowska
Prowadzący grup: Dorota Kwiatkowska, Marcin Lipowczan, Mariusz Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz zaliczenia obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności.

Pełny opis:

Na wykładach omawiane są następujące zagadnienia:

Podstawowe pojęcia, prawa i zasady fizyki: Pochodna i całka w fizyce (ruch, definicja prędkości i przyspieszenia, kinematyka). Zasady dynamiki Newtona (pojęcie siły, układy odniesienia, trzy zasady dynamiki, siły bezwładności, zasady zachowania pędu i momentu pędu). Elektryczność (prawo Coulomba, pole elektryczne, energia potencjalna, potencjał elektryczny, prąd elektryczny, prawo Ohma, prawa elektrolizy Faradaya). Magnetyzm (doświadczenie Oersteda, siła Lorentza, pole magnetyczne, prawo indukcji Faradaya, równania Maxwella). Fale (drgania mechaniczne i elektromagnetyczne, rezonans, akustyka, optyka). Energia (praca, energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii, moc). Termodynamika i fizyka cząsteczkowa (pojęcie energii wewnętrznej, temperatury, ciśnienia, entropii, zasady termodynamiki, przemiany fazowe, transport). Elementy fizyki współczesnej (fale de Broglie’a, podstawy mechaniki kwantowej, podstawy teorii względności).

Treści omawiane na ćwiczeniach:

Wybrane metody analityczne i numeryczne w fizyce (SAGE – System of Algebra and Geometry Experimentation)

Modelowanie wzrostu komórki roślinnej (SAGE)

Oscylacje wzrostu łagiewki pyłkowej (SAGE)

Pomiar właściwości optycznych barwników fotosyntetycznych metodą spektrofotometryczną.

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą wypływu.

Pomiary prądowo-napięciowe wybranych tkanek roślinnych.

Wyznaczanie modułu Younga drewna metodą strzałki ugięcia

Wyznaczanie naprężeń w ścianie komórkowej komórki cebuli

Badanie dynamiki populacji osobniczych

Wyznaczanie potencjału dzeta komórek drożdży

Badanie samoorganizacji układów na przykładzie fal chemicznych

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów i ćwiczeń mogą być wyjaśniane w czasie konsultacji.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (jednej) oceny z danego ćwiczenia nie wlicza się do średniej z przedmiotu. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionej (dwóch lub trzech) student jest zobowiązany do opracowania eseju na temat zadany przez osobę prowadzącą. Większa liczba nieobecności jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Marcin Lipowczan, Michał Ludynia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz zaliczenia obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia, prawa i zasady fizyki: Pochodna i całka w fizyce (ruch, definicja prędkości i przyspieszenia, kinematyka). Zasady dynamiki Newtona (pojęcie siły, układy odniesienia, trzy zasady dynamiki, siły bezwładności, zasady zachowania pędu i momentu pędu). Elektryczność (prawo Coulomba, pole elektryczne, energia potencjalna, potencjał elektryczny, prąd elektryczny, prawo Ohma, prawa elektrolizy Faradaya). Magnetyzm (doświadczenie Oersteda, siła Lorentza, pole magnetyczne, prawo indukcji Faradaya, równania Maxwella). Fale (drgania mechaniczne i elektromagnetyczne, rezonans, akustyka, optyka). Energia (praca, energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii, moc). Termodynamika i fizyka cząsteczkowa (pojęcie energii wewnętrznej, temperatury, ciśnienia, entropii, zasady termodynamiki, przemiany fazowe, transport). Elementy fizyki współczesnej (fale de Broglie’a, podstawy mechaniki kwantowej, podstawy teorii względności).

Wybrane metody analityczne i numeryczne w fizyce (SAGE – System of Algebra and Geometry Experimentation)

Modelowanie wzrostu komórki roślinnej (SAGE)

Oscylacje wzrostu łagiewki pyłkowej (SAGE)

Pomiar właściwości optycznych barwników fotosyntetycznych metodą spektrofotometryczną.

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą wypływu.

Pomiary prądowo-napięciowe wybranych tkanek roślinnych.

Wyznaczanie modułu Younga drewna metodą strzałki ugięcia

Wyznaczanie naprężeń w ścianie komórkowej komórki cebuli

Badanie dynamiki populacji osobniczych

Wyznaczanie potencjału dzeta komórek drożdży

Badanie samoorganizacji układów na przykładzie fal chemicznych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Zbigniew Burdach, Waldemar Karcz, Renata Kurtyka, Michał Ludynia, Eugeniusz Małkowski, Mariusz Pietruszka, Agnieszka Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz zaliczenia obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia, prawa i zasady fizyki: Pochodna i całka w fizyce (ruch, definicja prędkości i przyspieszenia, kinematyka). Zasady dynamiki Newtona (pojęcie siły, układy odniesienia, trzy zasady dynamiki, siły bezwładności, zasady zachowania pędu i momentu pędu). Elektryczność (prawo Coulomba, pole elektryczne, energia potencjalna, potencjał elektryczny, prąd elektryczny, prawo Ohma, prawa elektrolizy Faradaya). Magnetyzm (doświadczenie Oersteda, siła Lorentza, pole magnetyczne, prawo indukcji Faradaya, równania Maxwella). Fale (drgania mechaniczne i elektromagnetyczne, rezonans, akustyka, optyka). Energia (praca, energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii, moc). Termodynamika i fizyka cząsteczkowa (pojęcie energii wewnętrznej, temperatury, ciśnienia, entropii, zasady termodynamiki, przemiany fazowe, transport). Elementy fizyki współczesnej (fale de Broglie’a, podstawy mechaniki kwantowej, podstawy teorii względności).

Wybrane metody analityczne i numeryczne w fizyce (SAGE – System of Algebra and Geometry Experimentation)

Modelowanie wzrostu komórki roślinnej (SAGE)

Oscylacje wzrostu łagiewki pyłkowej (SAGE)

Pomiar właściwości optycznych barwników fotosyntetycznych metodą spektrofotometryczną.

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą wypływu.

Pomiary prądowo-napięciowe wybranych tkanek roślinnych.

Wyznaczanie modułu Younga drewna metodą strzałki ugięcia

Wyznaczanie naprężeń w ścianie komórkowej komórki cebuli

Badanie dynamiki populacji osobniczych

Wyznaczanie potencjału dzeta komórek drożdży

Badanie samoorganizacji układów na przykładzie fal chemicznych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia, Eugeniusz Małkowski, Mariusz Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz zaliczenia obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia, prawa i zasady fizyki: Pochodna i całka w fizyce (ruch, definicja prędkości i przyspieszenia, kinematyka). Zasady dynamiki Newtona (pojęcie siły, układy odniesienia, trzy zasady dynamiki, siły bezwładności, zasady zachowania pędu i momentu pędu). Elektryczność (prawo Coulomba, pole elektryczne, energia potencjalna, potencjał elektryczny, prąd elektryczny, prawo Ohma, prawa elektrolizy Faradaya). Magnetyzm (doświadczenie Oersteda, siła Lorentza, pole magnetyczne, prawo indukcji Faradaya, równania Maxwella). Fale (drgania mechaniczne i elektromagnetyczne, rezonans, akustyka, optyka). Energia (praca, energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii, moc). Termodynamika i fizyka cząsteczkowa (pojęcie energii wewnętrznej, temperatury, ciśnienia, entropii, zasady termodynamiki, przemiany fazowe, transport). Elementy fizyki współczesnej (fale de Broglie’a, podstawy mechaniki kwantowej, podstawy teorii względności).

Wybrane metody analityczne i numeryczne w fizyce (SAGE – System of Algebra and Geometry Experimentation)

Modelowanie wzrostu komórki roślinnej (SAGE)

Oscylacje wzrostu łagiewki pyłkowej (SAGE)

Pomiar właściwości optycznych barwników fotosyntetycznych metodą spektrofotometryczną.

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą wypływu.

Pomiary prądowo-napięciowe wybranych tkanek roślinnych.

Wyznaczanie modułu Younga drewna metodą strzałki ugięcia

Wyznaczanie naprężeń w ścianie komórkowej komórki cebuli

Badanie dynamiki populacji osobniczych

Wyznaczanie potencjału dzeta komórek drożdży

Badanie samoorganizacji układów na przykładzie fal chemicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.