Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-FZ03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem.biologii /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Doleżych
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Bogdan Doleżych, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6).

Pełny opis:

Celem modułu jest uzyskanie przez studenta (1) wiedzy dotyczącej funkcji organizmu zwierzęcia w zakresie poznania układów i mechanizmów zabezpieczających procesy życiowe, mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych oraz relacji czynnościowych między środowiskiem i zwierzęciem w aspekcie porównawczym i szerszym uwzględnieniem fizjologii człowieka (2) uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania doświadczeń i analiz wybranych parametrów charakteryzujących funkcje różnych zwierząt ich właściwe opracowanie i interpretację wyników weryfikowaną na podstawie dostępnych materiałów źródłowych.

Wykłady obejmują aspekty związane z zjawiskami integrującymi funkcje organizmu z wykorzystaniem różnych mechanizmów regulacji fizjologicznych. W oparciu o wiedzę uzyskaną o układach i mechanizmach służących utrzymaniu życia zwierzęcia i relacjach zwierzę – środowisko student poznaje zjawiska wiążące się z zachowaniem homeostazy i mechanizmach naprawczych.

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów przeprowadzania doświadczeń, pomiarów wybranych parametrów fizjologicznych oraz obserwacji, właściwego opracowywania zgromadzonych danych i ich statystycznej analizy oraz przygotowywania adekwatnych protokołów i wniosków z wykonywanych zadań, a także umiejętności ich weryfikacji na bazie dostępnych danych źródłowych. Uczą także zachowań bioetycznych względem zwierząt doświadczalnych i umiejętności korzystania z alternatywnych modeli fizjologicznych lub wirtualnych laboratoriów, tam gdzie nie można przeprowadzać doświadczeń na zwierzętach kręgowych. Student nabywa więc umiejętność korzystania z innych dostępnych źródeł informacji (filmy animacje komputerowe, modele komputerowe).

Uwagi:

• Wykład prowadzi i cały moduł zalicza dr hab. Bogdan Doleżych i to nazwisko powinno znaleźć się w karcie zaliczeniowej oraz w indeksie w wierszu „wykład” oraz w wierszu „zaliczenie modułu”.

• Całość ćwiczeń zalicza koordynator przedmiotu dr Monika Tarnawska i to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszu ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny, Monika Tarnawska
Prowadzący grup: Mirosław Nakonieczny, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Na ocenę końcową modułu, wpisywaną do indeksu, składa się ocena z ćwiczeń (40%) i wynik egzaminu (60%).

Pełny opis:

Celem modułu jest uzyskanie przez studenta: (1) wiedzy dotyczącej funkcji organizmu zwierzęcia w zakresie poznania układów i mechanizmów zabezpieczających procesy życiowe, mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych oraz relacji czynnościowych między środowiskiem i zwierzęciem w aspekcie porównawczym i szerszym uwzględnieniem fizjologii człowieka; (2) uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania doświadczeń i analiz wybranych parametrów charakteryzujących funkcje różnych zwierząt, ich właściwe opracowanie i interpretację wyników weryfikowaną na podstawie dostępnych materiałów źródłowych.

Wykłady obejmują aspekty związane z zjawiskami integrującymi funkcje organizmu z wykorzystaniem różnych mechanizmów regulacji fizjologicznych. W oparciu o wiedzę uzyskaną o układach i mechanizmach służących utrzymaniu życia zwierzęcia i relacjach zwierzę – środowisko student poznaje zjawiska wiążące się z zachowaniem homeostazy i o mechanizmach naprawczych.

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów przeprowadzania doświadczeń, pomiarów wybranych parametrów fizjologicznych oraz obserwacji, właściwego opracowywania zgromadzonych danych i ich statystycznej analizy oraz przygotowywania adekwatnych protokołów i wniosków z wykonywanych zadań, a także umiejętności ich weryfikacji na bazie dostępnych danych źródłowych. Uczą także zachowań bioetycznych względem zwierząt doświadczalnych i umiejętności korzystania z alternatywnych modeli fizjologicznych lub wirtualnych laboratoriów, tam gdzie nie można przeprowadzać doświadczeń na zwierzętach kręgowych. Student nabywa więc umiejętność korzystania z innych dostępnych źródeł informacji (filmy animacje komputerowe, modele komputerowe).

Uwagi:

• Wykład prowadzi i cały moduł zalicza dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ i to nazwisko powinno znaleźć się w karcie zaliczeniowej oraz w indeksie w wierszu „wykład” oraz w wierszu „zaliczenie modułu”.

• Całość ćwiczeń zalicza koordynator przedmiotu dr Monika Tarnawska i to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszu ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Marta Dziewięcka, Jacek Francikowski, Mirosław Nakonieczny, Agata Nicewicz, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska, Kamila Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Na ocenę końcową modułu, wpisywaną do indeksu, składa się ocena z ćwiczeń (40%) i wynik egzaminu (60%).

Pełny opis:

Celem modułu jest uzyskanie przez studenta: (1) wiedzy dotyczącej funkcji organizmu zwierzęcia w zakresie poznania układów i mechanizmów zabezpieczających procesy życiowe, mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych oraz relacji czynnościowych między środowiskiem i zwierzęciem w aspekcie porównawczym i szerszym z uwzględnieniem fizjologii człowieka; (2) uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania doświadczeń i analiz wybranych parametrów charakteryzujących funkcje różnych zwierząt, ich właściwe opracowanie i interpretację wyników weryfikowaną na podstawie dostępnych materiałów źródłowych.

Wykłady obejmują aspekty związane ze zjawiskami integrującymi funkcje organizmu z wykorzystaniem różnych mechanizmów regulacji fizjologicznych. W oparciu o wiedzę uzyskaną o układach i mechanizmach służących utrzymaniu życia zwierzęcia i relacjach zwierzę – środowisko student poznaje zjawiska wiążące się z zachowaniem homeostazy i o mechanizmach naprawczych.

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów przeprowadzania doświadczeń, pomiarów wybranych parametrów fizjologicznych oraz obserwacji, właściwego opracowywania zgromadzonych danych i ich statystycznej analizy oraz przygotowywania adekwatnych protokołów i wniosków z wykonywanych zadań, a także umiejętności ich weryfikacji na bazie dostępnych danych źródłowych. Uczą także zachowań bioetycznych względem zwierząt doświadczalnych i umiejętności korzystania z alternatywnych modeli fizjologicznych lub wirtualnych laboratoriów, tam gdzie nie można przeprowadzać doświadczeń na zwierzętach kręgowych. Student nabywa więc umiejętność korzystania z innych dostępnych źródeł informacji (filmy animacje komputerowe, modele komputerowe).

Uwagi:

• Wykład prowadzi i cały moduł zalicza dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ i to nazwisko powinno znaleźć się w karcie zaliczeniowej oraz w indeksie w wierszu „wykład” oraz w wierszu „zaliczenie modułu”.

• Całość ćwiczeń zalicza koordynator przedmiotu dr Marta Dziewięcka i to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszu ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Mirosław Nakonieczny, Kinga Surmiak-Stalmach, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Na ocenę końcową modułu, wpisywaną do indeksu, składa się ocena z ćwiczeń (40%) i wynik egzaminu (60%).

Pełny opis:

Celem modułu jest uzyskanie przez studenta: (1) wiedzy dotyczącej funkcji organizmu zwierzęcia w zakresie poznania układów i mechanizmów zabezpieczających procesy życiowe, mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych oraz relacji czynnościowych między środowiskiem i zwierzęciem w aspekcie porównawczym i szerszym z uwzględnieniem fizjologii człowieka; (2) uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania doświadczeń i analiz wybranych parametrów charakteryzujących funkcje różnych zwierząt, ich właściwe opracowanie i interpretację wyników weryfikowaną na podstawie dostępnych materiałów źródłowych.

Wykłady obejmują aspekty związane ze zjawiskami integrującymi funkcje organizmu z wykorzystaniem różnych mechanizmów regulacji fizjologicznych. W oparciu o wiedzę uzyskaną o układach i mechanizmach służących utrzymaniu życia zwierzęcia i relacjach zwierzę – środowisko student poznaje zjawiska wiążące się z zachowaniem homeostazy i o mechanizmach naprawczych.

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów przeprowadzania doświadczeń, pomiarów wybranych parametrów fizjologicznych oraz obserwacji, właściwego opracowywania zgromadzonych danych i ich statystycznej analizy oraz przygotowywania adekwatnych protokołów i wniosków z wykonywanych zadań, a także umiejętności ich weryfikacji na bazie dostępnych danych źródłowych. Uczą także zachowań bioetycznych względem zwierząt doświadczalnych i umiejętności korzystania z alternatywnych modeli fizjologicznych lub wirtualnych laboratoriów, tam gdzie nie można przeprowadzać doświadczeń na zwierzętach kręgowych. Student nabywa więc umiejętność korzystania z innych dostępnych źródeł informacji (filmy animacje komputerowe, modele komputerowe).

Uwagi:

• Wykład prowadzi i cały moduł zalicza dr hab., prof. UŚ Mirosław Nakonieczny i to nazwisko powinno znaleźć się w karcie zaliczeniowej oraz w indeksie w wierszu „wykład” oraz w wierszu „zaliczenie modułu”.

• Laboratoria i konwersatoria zalicza dr Monika Tarnawska i to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszu ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny, Monika Tarnawska
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Bartosz Baran, Mirosław Nakonieczny, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Elżbieta Ulbrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Na ocenę końcową modułu, wpisywaną do indeksu, składa się ocena z ćwiczeń – średnia z ocen uzyskanych z laboratorium i konwersatorium (40%) i wynik egzaminu (60%).

Pełny opis:

Celem modułu jest uzyskanie przez studenta: (1) wiedzy dotyczącej funkcji organizmu zwierzęcia w zakresie poznania układów i mechanizmów zabezpieczających procesy życiowe, mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych oraz relacji czynnościowych między środowiskiem i zwierzęciem w aspekcie porównawczym i szerszym z uwzględnieniem fizjologii człowieka; (2) uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania doświadczeń i analiz wybranych parametrów charakteryzujących funkcje różnych zwierząt, ich właściwe opracowanie i interpretację wyników weryfikowaną na podstawie dostępnych materiałów źródłowych.

Wykłady obejmują aspekty związane ze zjawiskami integrującymi funkcje organizmu z wykorzystaniem różnych mechanizmów regulacji fizjologicznych. W oparciu o wiedzę uzyskaną o układach i mechanizmach służących utrzymaniu życia zwierzęcia i relacjach zwierzę – środowisko student poznaje zjawiska wiążące się z zachowaniem homeostazy i o mechanizmach naprawczych.

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów przeprowadzania doświadczeń, pomiarów wybranych parametrów fizjologicznych oraz obserwacji, właściwego opracowywania zgromadzonych danych i ich statystycznej analizy oraz przygotowywania adekwatnych protokołów i wniosków z wykonywanych zadań, a także umiejętności ich weryfikacji na bazie dostępnych danych źródłowych. Uczą także zachowań bioetycznych względem zwierząt doświadczalnych i umiejętności korzystania z alternatywnych modeli fizjologicznych lub wirtualnych laboratoriów, tam gdzie nie można przeprowadzać doświadczeń na zwierzętach kręgowych. Student nabywa więc umiejętność korzystania z innych dostępnych źródeł informacji (filmy animacje komputerowe, modele komputerowe).

Zajęcia konwersatoryjne umożliwiają studentom zapoznanie się z inną, dodatkową literaturą związaną z fizjologią zwierząt (innymi nieobowiązkowymi podręcznikami, artykułami popularnonaukowymi, publikacjami przeglądowymi). Pozwalają studentowi na wypowiedzenie się w szerszym zakresie na temat zagadnień objętych programem przedmiotu. Umożliwiają dyskusję nad wybranymi problemami a także pozwalają na omówienie wszystkich wątpliwości. W wysokim stopniu umożliwiają poprowadzenie na wysokim poziomie merytorycznym zajęć w tych tematach, gdzie trudno jest wykonać eksperymenty czy pomiary laboratoryjne.

Uwagi:

• Wykład prowadzą prof. dr hab. Maria Augustyniak oraz dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ. Cały moduł zalicza dr hab. Mirosław Nakonieczny , prof. UŚ. i to nazwisko powinno znaleźć się w karcie zaliczeniowej oraz w indeksie w wierszu „Wykład” oraz w wierszu „Fizjologia zwierząt – Zaliczenie modułu”.

• Laboratoria i konwersatoria zalicza dr Monika Tarnawska i to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszach: „Laboratorium” i „Konwersatorium”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.