Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność grzybów i glonów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-RGG01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność grzybów i glonów
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biologii /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Andrzej Pasierbiński, Adam Rostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z laboratorium (0,7) i z wykładu (0,3). Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ważoną z ocen obydwu sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z wykładu uzyskana jest na podstawie kolokwium. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z każdej z form zajęć oceny pozytywnej (3,0)

Pełny opis:

Przedmiot "Różnorodność grzybów i glonów" przybliża pozycję systematyczną grzybów i glonów na tle różnorodności biologicznej świata, z uwzględnieniem najnowszych trendów w systematyce. Omawiane są kryteria podziału systematycznego oraz dokonywany jest przegląd zróżnicowania gromad glonów, śluzorośli, grzybów i porostów wraz z przybliżeniem zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Andrzej Pasierbiński, Adam Rostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z laboratorium (0,7) i z wykładu (0,3). Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ważoną z ocen obydwu sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z wykładu uzyskana jest na podstawie kolokwium. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z każdej z form zajęć oceny pozytywnej (3,0).

Pełny opis:

Moduł Różnorodność grzybów i glonów wyjaśnia i przybliża pozycję systematyczną grzybów i glonów, z uwzględnieniem najnowszych trendów w systematyce. Omawiane są kryteria podziału systematycznego. Przegląd zróżnicowania gromad glonów, śluzorośli, grzybów i porostów wraz z przybliżeniem zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych obejmuje:

1 – Podstawy różnorodności grzybów i glonów wraz z podstawami systematyki

2 – Prokariotyczne fotoautotrofy

3 – Glony eukariotyczne

4 – Wędrówkę po królestwie Mycetalia: śluzorośla, grzyby, porosty

Uwagi:

Litertura:

1. Rostański K. 2003. Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd.3. Wyd. Uniw. Śl., Katowice

2. Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika, tom II Systematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Kampbell N.A. (red.) 2012. BIOLOGIA. REBIS, Poznań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Małgorzata Frelich, Andrzej Pasierbiński, Adam Rostański, Ewelina Roszkowska, Łukasz Strzeleczek, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Kornelia Gudyś, Teresa Nowak, Adam Rostański, Łukasz Strzeleczek, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z laboratorium (0,7) i z wykładu (0,3). Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ważoną z ocen obydwu sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z wykładu uzyskana jest na podstawie kolokwium. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z każdej z form zajęć oceny pozytywnej (3,0).

Pełny opis:

Moduł Różnorodność grzybów i glonów wyjaśnia i przybliża pozycję systematyczną grzybów i glonów, z uwzględnieniem najnowszych trendów w systematyce. Omawiane są kryteria podziału systematycznego. Przegląd zróżnicowania gromad glonów, śluzorośli, grzybów i porostów wraz z przybliżeniem zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych obejmuje:

1 – Podstawy różnorodności grzybów i glonów wraz z podstawami systematyki

2 – Prokariotyczne fotoautotrofy

3 – Glony eukariotyczne

4 – Wędrówkę po królestwie Mycetalia: śluzorośla, grzyby, porosty

Uwagi:

Litertura:

1. Rostański K. 2003. Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd.3. Wyd. Uniw. Śl., Katowice

2. Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika, tom II Systematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Kampbell N.A. (red.) 2012. BIOLOGIA. REBIS, Poznań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.