Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S2-EM02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia miasta
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Ciepał
Prowadzący grup: Ryszard Ciepał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen końcowych uzyskanych przez studenta z części botanicznej, ekologicznej, oraz zoologicznej. Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Na ocenę końcową z części botanicznej składają się oceny ze sprawozdania (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).

Na ocenę końcową z części ekologicznej składają się oceny z prezentacji multimedialnej (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%) karta pracy .

Na ocenę końcową z części zoologicznej składają się oceny z prezentacji (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).


Pełny opis:

Zróżnicowanie roślinności miasta – czynniki abiotyczne i biotyczne. Wpływ człowieka na kształtowanie się roślinności miasta. Roślinność miasta a zdrowie człowieka. Specyfika, bogactwo gatunkowe i struktura przestrzenna flor miejskich. Zakres i metody badań florystycznych na obszarach zurbanizowanych. Siedliska „specjalne” jako ostoje bogactwa gatunkowego flor na obszarach miejskich. Dobór roślin drzewiastych i bylin dla terenów zieleni urządzonej w miastach. Miejskie kolekcje dendrologiczne w regionie. Ochrona przyrody w mieście.

Pojęcia synantropizacji i synurbizacji w zoologii oraz sposoby realizacji tych procesów. Zróżnicowanie czynników ekologicznych na terenach miejskich w aspekcie miasta, jako nowej niszy ekologicznej. Czynniki wpływające na przebudowę fauny w środowisku miejskim. Podstawowe typy reakcji wybranych jednostek taksonomicznych na procesy urbanizacyjne. Cechy populacji synurbijnych. Podstawowe zmiany w bionomii gatunków zwierząt osiadłych w miastach.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Ciepał
Prowadzący grup: Ryszard Ciepał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen końcowych uzyskanych przez studenta z części botanicznej, ekologicznej, geobotanicznej oraz zoologicznej. Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Na ocenę końcową z części botanicznej składają się oceny ze sprawozdania (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).

Na ocenę końcową z części ekologicznej składają się oceny z prezentacji multimedialnej (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%) karta pracy .

Na ocenę końcową z części geobotanicznej składają się oceny ze sprawozdania (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).

Na ocenę końcową z części zoologicznej składają się oceny z prezentacji (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).


Pełny opis:

Zróżnicowanie roślinności miasta – czynniki abiotyczne i biotyczne. Wpływ człowieka na kształtowanie się roślinności miasta. Roślinność miasta a zdrowie człowieka. Specyfika, bogactwo gatunkowe i struktura przestrzenna flor miejskich. Zakres i metody badań florystycznych na obszarach zurbanizowanych. Siedliska „specjalne” jako ostoje bogactwa gatunkowego flor na obszarach miejskich. Dobór roślin drzewiastych i bylin dla terenów zieleni urządzonej w miastach. Miejskie kolekcje dendrologiczne w regionie. Ochrona przyrody w mieście.

Pojęcia synantropizacji i synurbizacji w zoologii oraz sposoby realizacji tych procesów. Zróżnicowanie czynników ekologicznych na terenach miejskich w aspekcie miasta, jako nowej niszy ekologicznej. Czynniki wpływające na przebudowę fauny w środowisku miejskim. Podstawowe typy reakcji wybranych jednostek taksonomicznych na procesy urbanizacyjne. Cechy populacji synurbijnych. Podstawowe zmiany w bionomii gatunków zwierząt osiadłych w miastach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Ciepał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Ciepał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Ciepał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Ciepał
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Katarzyna Bzdęga, Ryszard Ciepał, Łukasz Depa, Barbara Fojcik, Marta Kandziora-Ciupa, Mariusz Kanturski, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Aleksandra Nadgórska-Socha, Adam Rostański, Ewelina Roszkowska, Iryna Skrynetska, Łukasz Strzeleczek, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz, Aldona Uziębło, Marcin Walczak, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen końcowych uzyskanych przez studenta z części botanicznej, ekologicznej, geobotanicznej oraz zoologicznej. Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Na ocenę końcową z części botanicznej składają się oceny ze sprawozdania (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).

Na ocenę końcową z części ekologicznej składają się oceny z prezentacji multimedialnej (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%) karta pracy .

Na ocenę końcową z części geobotanicznej składają się oceny ze sprawozdania (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).

Na ocenę końcową z części zoologicznej składają się oceny z prezentacji (80%) i z aktywności studenta na zajęciach (20%).


Pełny opis:

Zróżnicowanie roślinności miasta – czynniki abiotyczne i biotyczne. Wpływ człowieka na kształtowanie się roślinności miasta. Roślinność miasta a zdrowie człowieka. Specyfika, bogactwo gatunkowe i struktura przestrzenna flor miejskich. Zakres i metody badań florystycznych na obszarach zurbanizowanych. Siedliska „specjalne” jako ostoje bogactwa gatunkowego flor na obszarach miejskich. Dobór roślin drzewiastych i bylin dla terenów zieleni urządzonej w miastach. Miejskie kolekcje dendrologiczne w regionie. Ochrona przyrody w mieście.

Pojęcia synantropizacji i synurbizacji w zoologii oraz sposoby realizacji tych procesów. Zróżnicowanie czynników ekologicznych na terenach miejskich w aspekcie miasta, jako nowej niszy ekologicznej. Czynniki wpływające na przebudowę fauny w środowisku miejskim. Podstawowe typy reakcji wybranych jednostek taksonomicznych na procesy urbanizacyjne. Cechy populacji synurbijnych. Podstawowe zmiany w bionomii gatunków zwierząt osiadłych w miastach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.