Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S2-FTRZ01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Adam Rostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku egzaminu (0,6) oraz oceny z laboratorium (0,4). Ocena z laboratorium jest średnią ocen z laboratoriów w części botanicznej (średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i sprawozdań) i części zoologicznej (średnia ocen ze sprawozdań)

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

„Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt” przybliża studentowi główne problemy współczesnej taksonomii i filogenezy roślin i zwierząt opartej o genetyczne podstawy zmienności organizmów z naciskiem na konieczność zachowania zasady naturalności w klasyfikacji. Rozwijane są treści dotyczące podstaw tworzenia klasyfikacji oraz analizy filogenetycznej w obrębie grup roślin i zwierząt (taksonomia klasyczna, ewolucyjna, fenetyczna i filogenetyczna) na tle zagadnień związanych z koncepcją gatunku i mieszańcowością . Student uzyskuje umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym, właściwym dla stosowanej metody analizy filogenetycznej (dla kladystyki np. apomorfia, plezjomorfia i homoplazja ). Moduł zawiera także przegląd procedur taksonomicznych z ich praktycznym wykorzystaniem na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Uwagi:

W przedmiocie mogą uczestniczyć studenci posiadający podstawową wiedzę z zakresu różnorodności roślin, grzybów i zwierząt.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Katarzyna Bzdęga, Jacek Gorczyca, Jagna Karcz, Natalia Kaszyca-Taszakowska, Teresa Nowak, Adam Rostański, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku egzaminu (0,6) oraz oceny z laboratorium (0,4). Ocena z laboratorium jest średnią ocen z laboratoriów w części botanicznej (średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i sprawozdań) i części zoologicznej (średnia ocen ze sprawozdań)

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

„Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt” przybliża studentowi główne problemy współczesnej taksonomii i filogenezy roślin i zwierząt opartej o genetyczne podstawy zmienności organizmów z naciskiem na konieczność zachowania zasady naturalności w klasyfikacji. Rozwijane są treści dotyczące podstaw tworzenia klasyfikacji oraz analizy filogenetycznej w obrębie grup roślin i zwierząt (taksonomia klasyczna, ewolucyjna, fenetyczna i filogenetyczna) na tle zagadnień związanych z koncepcją gatunku i mieszańcowością . Student uzyskuje umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym, właściwym dla stosowanej metody analizy filogenetycznej (dla kladystyki np. apomorfia, plezjomorfia i homoplazja ). Moduł zawiera także przegląd procedur taksonomicznych z ich praktycznym wykorzystaniem na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Uwagi:

W przedmiocie mogą uczestniczyć studenci posiadający podstawową wiedzę z zakresu różnorodności roślin, grzybów i zwierząt.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku egzaminu (0,6) oraz oceny z laboratorium (0,4). Ocena z laboratorium jest średnią ocen z laboratoriów w części botanicznej (średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i sprawozdań) i części zoologicznej (średnia ocen ze sprawozdań)

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

„Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt” przybliża studentowi główne problemy współczesnej taksonomii i filogenezy roślin i zwierząt opartej o genetyczne podstawy zmienności organizmów z naciskiem na konieczność zachowania zasady naturalności w klasyfikacji. Rozwijane są treści dotyczące podstaw tworzenia klasyfikacji oraz analizy filogenetycznej w obrębie grup roślin i zwierząt (taksonomia klasyczna, ewolucyjna, fenetyczna i filogenetyczna) na tle zagadnień związanych z koncepcją gatunku i mieszańcowością . Student uzyskuje umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym, właściwym dla stosowanej metody analizy filogenetycznej (dla kladystyki np. apomorfia, plezjomorfia i homoplazja ). Moduł zawiera także przegląd procedur taksonomicznych z ich praktycznym wykorzystaniem na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Uwagi:

W przedmiocie mogą uczestniczyć studenci posiadający podstawową wiedzę z zakresu różnorodności roślin, grzybów i zwierząt.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Jacek Gorczyca, Jagna Karcz, Teresa Nowak, Adam Rostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku egzaminu (0,6) oraz oceny z laboratorium (0,4). Ocena z laboratorium jest średnią ocen z laboratoriów w części botanicznej (średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i sprawozdań) i części zoologicznej (średnia ocen ze sprawozdań)

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

„Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt” przybliża studentowi główne problemy współczesnej taksonomii i filogenezy roślin i zwierząt opartej o genetyczne podstawy zmienności organizmów z naciskiem na konieczność zachowania zasady naturalności w klasyfikacji. Rozwijane są treści dotyczące podstaw tworzenia klasyfikacji oraz analizy filogenetycznej w obrębie grup roślin i zwierząt (taksonomia klasyczna, ewolucyjna, fenetyczna i filogenetyczna) na tle zagadnień związanych z koncepcją gatunku i mieszańcowością . Student uzyskuje umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym, właściwym dla stosowanej metody analizy filogenetycznej (dla kladystyki np. apomorfia, plezjomorfia i homoplazja ). Moduł zawiera także przegląd procedur taksonomicznych z ich praktycznym wykorzystaniem na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Uwagi:

W przedmiocie mogą uczestniczyć studenci posiadający podstawową wiedzę z zakresu różnorodności roślin, grzybów i zwierząt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.