Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne I rok (K. Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S3-SSP1.2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne I rok (K. Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Kafel
Prowadzący grup: Alina Kafel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Babczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8) , w tym prezentację przeglądową na wybrany przez studenta – z listy propozycji - temat, ocenioną co do treści, formy i konspektu (waga 0,6) oraz przygotowany zespołowo (grupy 2 – 3 osobowe) poster naukowy z zadanej anglojęzycznej publikacji naukowej(waga 0,2)

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2)

3. warunkiem wystawienia oceny jest udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną oraz nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności


Pełny opis:

Cele modułu: doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu tematów związanych z kierunkiem wybranej Katedry, ze szczególnym

naciskiem na metodykę i krytyczną analizę najnowszej literatury przedmiotu; wygłoszenie prezentacji oraz udział w dyskusji naukowej na

temat przedstawianych zagadnień; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie stosowanych metod badawczych; przegląd literatury światowej

dotyczącej aktualnych zagadnień w naukach przyrodniczych; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia na seminarium oraz

przygotowywanie prezentacji lub posteru w programie Power Point; doskonalenie umiejętności prezentacji i dyskusji naukowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.