Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Marzena Podgórna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów cząstkowych oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych.

Pełny opis:

Wykłady obejmują:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Tematyka wykładów. Stężenia roztworów. Reakcje chemiczne. Utlenianie – redukcja. Bilansowanie równań redoks. Prawa chemiczne. Stechiometria.

2. Budowa atomu. Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym. Model atomu Bohra. Podstawy mechaniki kwantowej. Struktura elektronowa i układ okresowy pierwiastków. Energie jonizacji, elektropowinowactwo, elektroujemność. Elektronowa teoria wiązania chemicznego. Teoria orbitali molekularnych. Teoria wiązań walencyjnych. Wiązanie wodorowe.

3. Stan gazowy. Energia gazów. Prawa gazowe. Równanie Clapeyrona. Gazy rzeczywiste.

4. Kinetyka chemiczna. Teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej. Szybkość reakcji. Rzędowość i cząsteczkowość. Równania kinetyczne. Czynniki zmieniające szybkość reakcji. Kataliza.

5. Równowaga chemiczna. Stan równowagi. Prawo działania mas. Stała równowagi. Reguła przekory.

6. Elektrolity. Elektrolity mocne. Aktywność. Iloczyn rozpuszczalności. Elektrolity słabe. Teorie kwasów i zasad. pH. Hydroliza soli. Roztwory buforowe.

7. Analiza kationów i anionów. Podział na grupy analityczne. Analiza jakościowa i reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

1. Ćwiczenia informacyjno-organizacyjne. Pokaz szkła i aparatury laboratoryjnej. Zapoznanie z regulaminem obowiązującym w laboratorium chemicznym, przepisami BHP oraz warunkami zaliczenia laboratorium. Pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego, technika pracy w laboratorium chemicznym. Zapoznanie z aparaturą chemiczną służącą do destylacji prostej, sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem itp.

2. Roztwory. Sporządzanie roztworów chlorku sodu o określonym stężeniu. Wyznaczanie gęstości sporządzonego roztworu i gęstości wybranych metali np. miedzi, cynku, żelaza, glinu.

3. Chromatografia i ekstrakcja. Metoda rozdzielania mieszaniny tuszu techniką chromatografii cienkowarstwowej. Metoda wydzielenia jodu z wodnego roztworu jodu techniką ekstrakcji.

4. Typy reakcji chemicznych. Reakcja syntezy, analizy, reakcje utlenienia redukcji. Bilansowanie równań redoks. Pojęcie utleniacza i reduktora.

5. Repetytorium I. Kolokwium zaliczeniowe z zakresu laboratoriów 1-4.

6. Kinetyka chemiczna. Szybkość reakcji chemicznych. Kataliza i jej wpływ na szybkość reakcji chemicznych.

7. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas Guldberga-Waagego, reguła przekory Le Chateliera-Brauna.

8. Stężenie jonów wodorowych. Roztwory buforowe. Określenie stężenia jonów wodorowych w roztworach. Stała i stopień dysocjacji kwasu octowego. Badanie mechanizmu działania buforu octanowego.

9. Hydroliza soli. Odczyn wodnych roztworów wybranych soli. Wpływ temperatury na stopień hydrolizy. Wpływ rozcieńczania roztworu na stopień hydrolizy.

10. Repetytorium II. Kolokwium zaliczeniowe z zakresu laboratoriów 6-9

11. Reakcje chemiczne kationów i anionów (część I). Analiza jakościowa kationów i anionów.

12. Reakcje chemiczne kationów i anionów (część II). Rozdział i wykrywanie kationów w otrzymanej próbce w roztworze wodnym.

13. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne. Miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika.

14. Repetytorium III. Kolokwium zaliczeniowe z zakresu laboratoriów 11-13.

15. Zajęcia dodatkowe. Odrabianie laboratoriów i zaliczanie zaległych kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Marzena Podgórna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Katarzyna Bednarczyk, Zbigniew Grobelny, Tomasz Konieczny, Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Marcin Libera, Marzena Podgórna, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Katarzyna Bednarczyk, Karolina Bujak, Aleksandra Fabiańczyk, Tomasz Konieczny, Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Sławomir Kula, Marcin Libera, Agnieszka Pająk, Marzena Podgórna, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.