Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt dla biotechnologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt dla biotechnologów
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Barbara Fojcik, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ćwiczeń (0,5) oraz egzaminu (0,5).


Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia ważona z:

- oceny z kolokwiów (80%).

- ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach (20%)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z ćwiczeń.


Skala ocen (z ćwiczeń i egzaminu):

bdb: 91-100% 46-50 pkt

+db: 86-90% 45-43 pkt

db 76-85% 42-38 pkt

+dst: 61– 75% 37-31 pkt

dst: 51-60% 30 -26 pkt

ndst: 0 – 50% punktów 25-0 pkt


Pełny opis:

Moduł umożliwia zapoznanie się studenta z różnorodnością biologiczną świata roślin, grzybów i zwierząt występującą na Ziemi oraz umożliwia poznanie przyczyn tej bioróżnorodności. Zapoznaje studentów z podstawami klasyfikacji organizmów żywych oraz pozwala nabyć umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania jednostek taksonomicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zrozumienia zagrożeń bioróżnorodności i sposobów ich zapobiegania.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kanturski
Prowadzący grup: Jowita Drohojowska, Barbara Fojcik, Jacek Gorczyca, Mariusz Kanturski, Alina Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ćwiczeń (0,5) oraz egzaminu (0,5).


Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia ważona z:

- oceny z kolokwiów (80%).

- ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach (20%)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z ćwiczeń.


Skala ocen (z ćwiczeń i egzaminu):

bdb: 91-100% 46-50 pkt

+db: 86-90% 45-43 pkt

db 76-85% 42-38 pkt

+dst: 61– 75% 37-31 pkt

dst: 51-60% 30 -26 pkt

ndst: 0 – 50% punktów 25-0 pkt


Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z różnorodnością, klasyfikacją, budową i przystosowaniem do warunków środowiska oraz miejscem i rolą wybranych grup i gatunków w ekosystemie.

I. Część Botaniczna:

Treści wykładów:

1. Sinice – organizmy prokariotyczne. Grzyby – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Glony – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

2. Mszaki (wątrobowce, mchy, glewiki) – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Paprotniki (widłaki, skrzypy, paprocie) – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

3. Rośliny nagonasienne – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Rośliny nasienne cz. I – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

4. Rośliny nasienne cz. II – przegląd systematyczny cd.

II. Część Zoologiczna:

Treści wykładów:

1. Bioróżnorodność – podstawowe pojęcia, systematyka jako nauka o różnorodności organizmów i przyczynach jej powstania. Specjacja, czyli powstawanie gatunków i wzrost różnorodność. Oddziaływanie człowieka, zagłada gatunków, przekształcenia siedlisk.

2. Omówienie krańcowo różnych siedlisk (rafy koralowe, oazy ryftowe, lasy tropikalne, pustynie i lodowce) jako miejsca życia różnych gatunków zwierząt, charakterystyka wybranych taksonów świata zwierząt.

3.Związki występujące pomiędzy różnymi gatunkami (mutualizm, komensalizm, pasożytnictwo, mimikra), koewolucja organizmów i wzajemne oddziaływania, wpływ na ewolucję poszczególnych grup, koewolucja roślin i zwierząt, zwierzęta jako zapylacze, jako czynnik wpływający na dyspersję.

4.Zmiana różnorodności biologicznej w poszczególnych okresach historii Ziemi, opanowywanie różnych siedlisk w wodzie i na lądzie, ewolucyjne przystosowania zwierząt do życia w różnych warunkach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Franielczyk-Pietyra
Prowadzący grup: Jowita Drohojowska, Barbara Fojcik, Barbara Franielczyk-Pietyra, Małgorzata Frelich, Jacek Gorczyca, Paweł Kwiatkowski, Łukasz Strzeleczek, Alina Urbisz, Marcin Walczak, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ćwiczeń (0,5) oraz egzaminu (0,5).


Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia ważona z:

- oceny z kolokwiów (80%).

- ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach (20%)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z ćwiczeń.


Skala ocen (z ćwiczeń i egzaminu):

bdb: 91-100% 46-50 pkt

+db: 86-90% 45-43 pkt

db 76-85% 42-38 pkt

+dst: 61– 75% 37-31 pkt

dst: 51-60% 30 -26 pkt

ndst: 0 – 50% punktów 25-0 pkt


Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z różnorodnością, klasyfikacją, budową i przystosowaniem do warunków środowiska oraz miejscem i rolą wybranych grup i gatunków w ekosystemie.

I. Część Botaniczna:

Treści wykładów:

1. Sinice – organizmy prokariotyczne. Grzyby – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Glony – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

2. Mszaki (wątrobowce, mchy, glewiki) – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Paprotniki (widłaki, skrzypy, paprocie) – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

3. Rośliny nagonasienne – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Rośliny nasienne cz. I – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

4. Rośliny nasienne cz. II – przegląd systematyczny cd.

II. Część Zoologiczna:

Treści wykładów:

1. Bioróżnorodność – podstawowe pojęcia, systematyka jako nauka o różnorodności organizmów i przyczynach jej powstania. Specjacja, czyli powstawanie gatunków i wzrost różnorodność. Oddziaływanie człowieka, zagłada gatunków, przekształcenia siedlisk.

2. Omówienie krańcowo różnych siedlisk (rafy koralowe, oazy ryftowe, lasy tropikalne, pustynie i lodowce) jako miejsca życia różnych gatunków zwierząt, charakterystyka wybranych taksonów świata zwierząt.

3.Związki występujące pomiędzy różnymi gatunkami (mutualizm, komensalizm, pasożytnictwo, mimikra), koewolucja organizmów i wzajemne oddziaływania, wpływ na ewolucję poszczególnych grup, koewolucja roślin i zwierząt, zwierzęta jako zapylacze, jako czynnik wpływający na dyspersję.

4.Zmiana różnorodności biologicznej w poszczególnych okresach historii Ziemi, opanowywanie różnych siedlisk w wodzie i na lądzie, ewolucyjne przystosowania zwierząt do życia w różnych warunkach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kanturski
Prowadzący grup: Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Katarzyna Bzdęga, Barbara Fojcik, Jacek Gorczyca, Mariusz Kanturski, Agnieszka Nowińska, Łukasz Strzeleczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ćwiczeń (0,5) oraz egzaminu (0,5).


Na ocenę z ćwiczeń składa się średnia ważona z:

- oceny z kolokwiów (80%).

- ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach (20%)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z ćwiczeń.


Skala ocen (z ćwiczeń i egzaminu):

bdb: 91-100% 46-50 pkt

+db: 86-90% 45-43 pkt

db 76-85% 42-38 pkt

+dst: 61– 75% 37-31 pkt

dst: 51-60% 30 -26 pkt

ndst: 0 – 50% punktów 25-0 pkt


Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z różnorodnością, klasyfikacją, budową i przystosowaniem do warunków środowiska oraz miejscem i rolą wybranych grup i gatunków w ekosystemie.

I. Część Botaniczna:

Treści wykładów:

1. Sinice – organizmy prokariotyczne. Grzyby – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Glony – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

2. Mszaki (wątrobowce, mchy, glewiki) – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Paprotniki (widłaki, skrzypy, paprocie) – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

3. Rośliny nagonasienne – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny. Rośliny nasienne cz. I – ogólna charakterystyka, rozmnażanie, przegląd systematyczny.

4. Rośliny nasienne cz. II – przegląd systematyczny cd.

II. Część Zoologiczna:

Treści wykładów:

1. Bioróżnorodność – podstawowe pojęcia, systematyka jako nauka o różnorodności organizmów i przyczynach jej powstania. Specjacja, czyli powstawanie gatunków i wzrost różnorodność. Oddziaływanie człowieka, zagłada gatunków, przekształcenia siedlisk.

2. Omówienie krańcowo różnych siedlisk (rafy koralowe, oazy ryftowe, lasy tropikalne, pustynie i lodowce) jako miejsca życia różnych gatunków zwierząt, charakterystyka wybranych taksonów świata zwierząt.

3.Związki występujące pomiędzy różnymi gatunkami (mutualizm, komensalizm, pasożytnictwo, mimikra), koewolucja organizmów i wzajemne oddziaływania, wpływ na ewolucję poszczególnych grup, koewolucja roślin i zwierząt, zwierzęta jako zapylacze, jako czynnik wpływający na dyspersję.

4.Zmiana różnorodności biologicznej w poszczególnych okresach historii Ziemi, opanowywanie różnych siedlisk w wodzie i na lądzie, ewolucyjne przystosowania zwierząt do życia w różnych warunkach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.