Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-18.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik
Prowadzący grup: Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,6) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z budową białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów. Umożliwia poznanie sposobów przekazywania informacji genetycznej w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Zaznajamia z metabolizmem ważnych biologicznie makromolekuł z uwzględnieniem lokalizacji szlaków metabolicznych i ich wzajemnych powiązań. Wskazuje sposoby tworzenia i przechowywania energii w komórce. W czasie zajęć laboratoryjnych student samodzielnie wykonuje zadania i doskonali swoje umiejętności praktyczne. Uczy się analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych

doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Jolanta Pająk
Prowadzący grup: Urszula Guzik, Agnieszka Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5 Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,6) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metabolizmu węglowodanów, lipidów i związków azotu (aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe)

w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.Demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsze zaliczenie modułu Biochemia strukturalna.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik
Prowadzący grup: Anna Dzionek, Agnieszka Mrozik, Bożena Nowak, Jolanta Pająk, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska, Joanna Żur-Pińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,6) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metabolizmu węglowodanów, lipidów i związków azotu (aminokwasy, białka) w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych .Demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce.Zapoznaje studenta z dietami i chorobami metabolicznymi. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsze zaliczenie modułu Biochemia strukturalna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.