Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mikroskopowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-64 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mikroskopowania
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Ewa Mazur, Katarzyna Sala, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Mazur
Prowadzący grup: Katarzyna Sala, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie sprawozdań przygotowanych w trakcie ćwiczeń. Każde sprawozdanie oceniane jest w skali 0-5 punktów, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny aktywności na zajęciach jest otrzymanie co najmniej 2,5 punktów z każdego sprawozdania (z przeskokiem co 0,25 punktu).

Ocenie podlegają umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności analizy i identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur oraz zastosowanie wybranych technik mikroskopii świetlnej w interpretacji uzyskanych wyników na podstawie dokonanych obserwacji. Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone kolokwium teoretyczne sprawdzające wiedzę studenta z zakresu ćwiczeń oraz kolokwium praktyczne mające na celu weryfikację umiejętności studenta.

Kolokwium teoretyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt (można uzyskać 1 pkt lub 0 pkt za każdą odpowiedź). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium teoretycznego jest otrzymanie co najmniej 3 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawozdań I kolokwium teoretycznego to 15 pkt. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 8 pkt ze sprawozdań i kolokwium teoretycznego.

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen ze sprawozdań i kolokwium teoretycznego.


Pełny opis:

bdb – student samodzielnie pracuje z mikroskopem, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji, potrafi posługiwać się zasadami wnioskowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; prawidłowo wykonuje i opisuje rysunki z mikroskopu;

db - student samodzielnie pracuje z mikroskopem, student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, jednak wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych i wyników przeprowadzanych obserwacji, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; wie jak prawidłowo wykonać rysunek z mikroskopu jednak nie zawsze potrafi go prawidłowo opisać i podpisać;

dst - student wykazuje problemy samodzielnej pracy z mikroskopem, student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, jednak wykazuje problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje także problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej; próbuje prawidłowo wykonać i opisać rysunek z mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej;

ndst - student nie potrafi samodzielnie pracować z mikroskopem, student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek, nie potrafi wykonać i opisać rysunku z mikroskopu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.