Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-BK02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Katarzyna Sala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium i egzaminu. Osoby, które nie uzyskały oceny dostatecznej z laboratorium mają prawo przystąpić do powtórnego kolokwium zaliczeniowego z całości materiału realizowanego w trakcie laboratoriów. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ważona z kolokwiów (0,75) i ocena umiejętności praktycznych (0,25).

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - ndst

50 -70% - dst

71-84% - dobry

85-100 – bardzo dobry

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

Wiedza z zakresu laboratorium, prelekcji wprowadzającej do zajęć praktycznych i wykładów wzbogacona informacjami z literatury: terminologia dotycząca struktury i ultrastruktury komórki roślinnej i zwierzęcej; różnice pomiędzy komórkami roślinnymi i zwierzęcymi; typy i budowa organelli komórkowych; budowa błon komórkowych, matriks zewnątrzkomórkowa i ściana komórkowa; wiedza dotycząca zjawisk mających miejsce w komórce takich jak ruchu, podział jądra komórkowego i cykl komórkowy, podział cytoplazmy, programowana śmierć komórkowa, rola cytoszkieletu; wiedza z zakresu budowy mikroskopu świetlnego, podstaw mikroskopowania, typów mikroskopii świetlnej i możliwości wykorzystania w obserwacjach komórek.

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowe zaliczenie pisemne, suma zdobytych na zajęciach punktów (maksymalnie 42) oraz spełnienie minimów przedstawionych w tabeli 3 (co najmniej 22 punkty z kolokwiów i co najmniej 3 punkty z kolokwium praktycznego) warunkuje zaliczenie zajęć studentom, którzy uzyskają minimum 25 punktów. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego z przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie modułu.

Uwagi:

Jak w opisie modułu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Izabela Dobrowolska, Kamila Godel-Jędrychowska, Robert Hasterok, Karolina Hus, Ewa Kurczyńska, Joanna Łusińska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Izabela Potocka, Katarzyna Sala, Magdalena Senderowicz, Aleksandra Skalska, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie poszerzone o wiedzę z podręczników wskazaną przez prowadzącego wykład oraz tematów omawianych w trakcie konwersatoriów. Egzamin ma formę testu wyboru, uzupełnień, pytań otwartych oraz opisu rysunków lub wymaga narysowania we właściwych proporcjach struktury komórkowej. Czas trwania egzaminu 1,5h. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 2 punkty (od 0 do 2; z przeskokiem o 0,25); przy czym 0 pkt, to brak lub błędna odpowiedź, zaś 2 pkt za odpowiedź bezbłędną.

Osoby, które nie uzyskały oceny dostatecznej mają prawo przystąpić do powtórnego egzaminu.


Pełny opis:

Jak w opisie modułu.

Uwagi:

Jak w opisie modułu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Kamila Godel-Jędrychowska, Robert Hasterok, Karolina Hus, Joanna Jaśkowiak, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Maja Orzechowska, Artur Piński, Katarzyna Sala, Magdalena Senderowicz, Aleksandra Skalska, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.