Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-BPE01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Strona przedmiotu: http://www.wbios.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Opanowanie podstaw fizjologii, biochemii, biofizyki, cytologii i anatomii w zakresie szkoły średniej, umożliwiającym zrozumienie wykładów i wykonanie zaplanowanych ćwiczeń.

Skrócony opis:

Zajęcia w module „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” zawierają definicje, charakterystykę i analizę procesów pracy fizycznej, operatorskiej i umysłowej człowieka; charakterystykę typowych czynników środowiska pracy człowieka, zagrożeń w środowisku pracy i metod zapobiegania tym zagrożeniom, a także charakterystykę głównych problemów ergonomii we współczesnej pracy.

Pełny opis:

Student zdobywa wiedzę na temat bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy oraz środowiska pracy. Zapoznaje się z charakterystyką i analizą procesów pracy fizycznej, operatorskiej i umysłowej człowieka; charakterystyką typowych czynników środowiska pracy człowieka, zagrożeń w środowisku pracy i metod zapobiegania tym zagrożeniom, a także charakterystyką głównych problemów ergonomii we współczesnej pracy. Student zdobywa wiedzę na temat podstawowych metod oceny wydolności i obciążenia fizjologicznego człowieka podczas pracy oraz sposobów oceny i kształtowania prawidłowego środowiska pracy. Student zapoznaje się z metodami opracowania wyników pomiarów, szacowania i odniesienia do norm na podstawie tabel, nomogramów i podstawowych zależności empiryczno-matematycznych.

Główne treści zajęć:

•Historia ergonomii; Przedmiot i zakres ergonomii. Sposoby oceny antropometrycznej stanowiska pracy.

•Koszt biologiczny pracy i jego składowe: wysiłek fizyczny, psychiczny i otoczenie pracy. Praca statyczna, praca dynamiczna, metody oceny wydatku energetycznego (zapotrzebowania na energię), metody oceny obciążenia statycznego, monotypia ruchów.

•Percepcja i przetwarzanie informacji. Proces decyzyjny, obieg informacji. Układ człowiek – maszyna – otoczenie pracy. Wysiłek psychiczny: etapy pracy umysłowej, habituacja, monotonia pracy i jej ocena

•Socjologiczne i psychologiczne środowisko pracy: stres w pracy. Fizjologiczne podstawy koncepcji stresu. Skutki stresu ostrego i stresu chronicznego. Sposoby reakcji na stres i przeciwdziałania stresowi.

Literatura:

Obowiązkowa:

•Górska E. 2007. Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Wyd. 2. (ISBN: 978-83-7207-710-X)

•Wróblewska M. Ergonomia. Książka elektroniczna Rozmiar pliku: 911KB; Rodzaj pliku: PDF http://www.eduskrypt.pl/ebook-ergonomia-734.html

Uzupełniajaca:

•Koradecka D. (red.). 1997. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T1 i 2. CIOP.

•Kozłowski S., Nazar K. 1999. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa.

•Górski J.(red). 2006. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego WL PZWL sp. z o.o. (ISBN /ISSN: 83-200-3250-4).

•Indulski J. (red.). 1999. Higiena pracy. T. 1, 2. Instytut Medycyny Pracy, Łódź.

•Lewandowski J. (red.) 1995. Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Marcus, Łódź.

•Idczak D. 1999. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy .Wyd. BHP i PPOŻ (ISBN: 83-71872-52-6)

•Miesięczniki: Wiedza i Życie, Świat Nauki, Komputerowe bazy danych.

Efekty uczenia się:

Student wyjaśnia ergonomiczny aspekt pracy (fizycznej, umysłowej i operatorskiej) i opisuje mechanizmy kształtujące zdolność do pracy, uzasadnia teoretyczne i praktyczne zastosowanie ilościowych metod służących do oceny środowiska. Student potrafi opracowywać wyniki pomiarów, szacować normy na podstawie tabel, nomogramów i podstawowych zależności empiryczno-matematycznych, posługuje się podstawowymi metodami ilościowymi i jakościowymi powszechnie stosowanymi do ocen. Student ma pogłębioną świadomość dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku pracy, opisuje sposoby i możliwości usprawniania pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wideo prezentacja

Zajęcia laboratoryjne: prezentacja bieżącego materiału, dyskusja wybranych problemów, wykonanie doświadczeń oraz realizacja protokołu ergonomicznego

Pozytywne zaliczenie minimum 80% jednostek zajęciowych. Merytoryczna i formalna poprawność sporządzenia protokołów. W przypadku testów zamkniętych zadań z czterema wariantami odpowiedzi - 67% wykonania jako minimum zaliczenia. Zadania ukierunkowane są na odtworzenie i interpretację wiedzy, a także rozwiązanie prostych problemów z wykorzystaniem poznanych praw. W przypadku zadań otwartych minimum 33% wykonania.

Łączna ocena: Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, będących warunkami zaliczenia laboratoriów i wykładów.

Waga średniej ocen za protokoły ćwiczeń: 0,50, waga średniej ocen z kolokwium obejmujących treści ćwiczeń i wykładów: 0,50.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Piotr Łaszczyca, Anna Płachetka-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Piotr Łaszczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Michał Krzyżowski, Piotr Łaszczyca, Łukasz Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak podano w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak podano w informacjach podstawowych

Uwagi:

jak podano w informacjach podstawowych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Agnieszka Czerwonka, Michał Krzyżowski, Piotr Łaszczyca, Kamila Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, będących warunkami zaliczenia laboratoriów i wykładów. Waga średniej ocen za protokoły ćwiczeń: 0,50, waga średniej ocen z kolokwium obejmujących treści ćwiczeń i wykładów: 0,50.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” przedstawiając definicje, charakterystykę i analizę procesów pracy fizycznej, operatorskiej i umysłowej człowieka; charakterystykę typowych czynników środowiska pracy człowieka, zagrożeń w środowisku pracy i metod zapobiegania tym zagrożeniom, a także charakterystykę głównych problemów ergonomii we współczesnej pracy

Uwagi:

jak podano w informacjach podstawowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.