Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ksenobiotyki w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-KWS05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ksenobiotyki w środowisku
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń, Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Izabela Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Moduł przedstawia specjalistyczna wiedzę z zakresu budowy, zachowania i przemian ksenobiotyków w środowisku, omawia nowoczesne metody utylizacji ksenobiotyków w środowisku, jak również porusza zagadnienia związane z detekcją antropogenicznych i toksycznych związków chemicznych w środowisku oraz podstawowymi aspektami prawnymi, dotyczącymi tej grupy związków aromatycznych w środowisku. Na zajęciach laboratoryjnych, studenci przeprowadzając wybrane testy toksyczności i biodegradacyjne z użyciem mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, jak i szczepów laboratoryjnych, ocenią wpływ wyselekcjonowanych ksenobiotyków na środowisko.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne w wymiarze 20 godzin odbywają się w jednym tygodniu zajęciowym (14-18 grudnia 2015), zgodnie z planem zajęć, przedstawionym na pierwszym wykładzie. Wykłady w wymiarze 10 godzin to cykl 5 spotkań w terminach: 8.12.2015, 15.12.2015; 12.01.2015; 19.01.2015; 26.01.2015.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Moduł przedstawia specjalistyczna wiedzę z zakresu budowy, zachowania i przemian ksenobiotyków w środowisku, omawia nowoczesne metody utylizacji ksenobiotyków w środowisku, jak również porusza zagadnienia związane z detekcją antropogenicznych i toksycznych związków chemicznych w środowisku oraz podstawowymi aspektami prawnymi, dotyczącymi tej grupy związków aromatycznych w środowisku. Na zajęciach laboratoryjnych, studenci przeprowadzając wybrane testy toksyczności i biodegradacyjne z użyciem mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, jak i szczepów laboratoryjnych, ocenią wpływ wyselekcjonowanych ksenobiotyków na środowisko.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne w wymiarze 20 godzin odbywają się w jednym tygodniu zajęciowym, zgodnie z planem zajęć, przedstawionym na pierwszym wykładzie. Wykłady w wymiarze 10 godzin to cykl 5 spotkań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Bożena Nowak, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny za sprawozdanie pisemne z laboratorium oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Moduł przedstawia specjalistyczna wiedzę z zakresu budowy, zachowania i przemian ksenobiotyków w środowisku, omawia nowoczesne metody utylizacji ksenobiotyków w środowisku, jak również porusza zagadnienia związane z detekcją antropogenicznych i toksycznych związków chemicznych w środowisku oraz podstawowymi aspektami prawnymi, dotyczącymi tej grupy związków w środowisku. Na zajęciach laboratoryjnych, studenci przeprowadzając wybrane testy toksyczności i biodegradacyjne z użyciem mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, jak i szczepów laboratoryjnych, oceniają działanie wyselekcjonowanych ksenobiotyków.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne w wymiarze 20 godzin odbywają się w jednym tygodniu zajęciowym, zgodnie z planem zajęć, przedstawionym na pierwszym wykładzie. Wykłady w wymiarze 10 godzin to cykl 5 spotkań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,7) po przedstawieniu prezentacji i dyskusji, w tym odpowiedzi na pytanie z zakresu treści wykładów oraz oceny pracy ciągłej (0,3).

Pełny opis:

Moduł przedstawia specjalistyczna wiedzę z zakresu budowy, zachowania i przemian ksenobiotyków w środowisku, omawia nowoczesne metody utylizacji ksenobiotyków w środowisku, jak również porusza zagadnienia związane z detekcją antropogenicznych i toksycznych związków chemicznych w środowisku oraz podstawowymi aspektami prawnymi, dotyczącymi tej grupy związków aromatycznych w środowisku. Na zajęciach laboratoryjnych, studenci przeprowadzając wybrane testy toksyczności i biodegradacyjne z użyciem mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, jak i szczepów laboratoryjnych, ocenią wpływ wyselekcjonowanych ksenobiotyków na środowisko.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne w wymiarze 20 godzin odbywają się w jednym tygodniu zajęciowym, zgodnie z planem zajęć, przedstawionym na pierwszym wykładzie. Wykłady w wymiarze 10 godzin to cykl 5 spotkań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Agnieszka Nowak, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,8) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,2). Ocena z laboratorium jest średnią w oceny za prezetnację z laboratorium (0,8) oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach (0,2).

Pełny opis:

Moduł przedstawia specjalistyczna wiedzę z zakresu budowy, zachowania i przemian ksenobiotyków w środowisku, omawia nowoczesne metody utylizacji ksenobiotyków w środowisku, jak również porusza zagadnienia związane z detekcją antropogenicznych i toksycznych związków chemicznych w środowisku oraz podstawowymi aspektami prawnymi, dotyczącymi tej grupy związków w środowisku. Na zajęciach laboratoryjnych, studenci przeprowadzając wybrane testy toksyczności i biodegradacyjne z użyciem mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, jak i szczepów laboratoryjnych, oceniają działanie wyselekcjonowanych ksenobiotyków.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne w wymiarze 20 godzin odbywają się w jednym tygodniu zajęciowym, zgodnie z planem zajęć, przedstawionym na pierwszym wykładzie. Wykłady w wymiarze 10 godzin to cykl 5 spotkań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,7) oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów (0,3). Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny za sprawozdanie w postaci prezentacji z laboratorium (0,8) oraz oceny ciągłej aktywności studenta na ćwiczeniach (0,2).

Pełny opis:

Moduł przedstawia specjalistyczna wiedzę z zakresu budowy, zachowania i przemian ksenobiotyków w środowisku, omawia nowoczesne metody utylizacji ksenobiotyków w środowisku, jak również porusza zagadnienia związane z detekcją antropogenicznych i toksycznych związków chemicznych w środowisku oraz podstawowymi aspektami prawnymi, dotyczącymi tej grupy związków aromatycznych w środowisku. Na zajęciach laboratoryjnych, studenci przeprowadzając wybrane testy toksyczności i biodegradacyjne z użyciem mikroorganizmów izolowanych ze środowiska, jak i szczepów laboratoryjnych, ocenią wpływ wyselekcjonowanych ksenobiotyków na środowisko.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne w wymiarze 20 godzin odbywają się będą w domu w jednym tygodniu zajęciowym, zgodnie z planem zajęć, przedstawionym na pierwszym wykładzie. Wykłady w wymiarze 10 godzin to cykl 5 spotkań na Platformie Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.