Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II w Katedrze Biologii Komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S2-2BT-04.BK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna II w Katedrze Biologii Komórki
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie przedłożonych raportów oraz sprawozdania końcowego obejmującego przegląd literatury, materiał i metody badawcze a także wyniki i wnioski z prowadzonych w trakcie pracowni badań. Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 3 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- raportów z realizowanych tematów (0,2)

- raport końcowy (0,3)

KRYTERIA OCENY

Ocena bardzo dobra – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, dokładnie przygotowuje dokumentację z pracowni, potrafi analizować problemy i szukać dla nich rozwiązań.

Ocena dobra – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z niewielkimi błędami, potrafi analizować problemy i szukać dla nich rozwiązania z niewielką pomocą prowadzącego.

Ocena dostateczna – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z błędami, które zakłócają jej czytelność, potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego rozwiązania analizowanego problemu.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zaleconego zadania, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z błędami, które powodują, że jest ona nieczytelna, nie rozumie sensu prowadzonych zajęć i nie potrafi analizować problemów i szukać dla nich rozwiązań z pomocą prowadzącego pracownię.


Pełny opis:

1. Przeszukiwanie baz danych – gdzie i jak szukać literatury naukowej?

2. Formułowanie hipotez roboczych.

3. Opanowanie jednej lub kilku technik badawczych w celu wykonania pracy magisterskiej:

a) Techniki immunohistochemiczne – wykrywanie składników komórki przy pomocy przeciwciał połączonych z odpowiednimi znacznikami.

b) Techniki stosowane w badaniu łączności symplastowej – wykorzystanie fluorochromów i ich pochodnych.

c) Immunohistochemiczna technika wykrywania LYCH.

d) Analiza histologiczna

f) Rośliny transgeniczne posiadające geny reporterowe na przykładzie Arabidopsis thaliana.

4. Prowadzenie dokumentacji badań oraz graficzne opracowywanie otrzymanych wyników.

5. Analiza otrzymanych wyników i wyciąganie wniosków.

Uwagi:

Raporty przygotowywane są pod koniec każdego miesiąca. Opisują one otrzymane wyniki oraz sposób wykonania badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. W raportach znajdują się także wnioski wyciągnięte na podstawie uzyskanych wyników. Student musi wykazać się wiedzą merytoryczną w związku z prowadzonymi badaniami oraz wiedzą

z zakresu podstaw metodyki badawczej, umiejętnością opracowania uzyskanych wyników (graficzne oraz dokumentacja zdjęciowa) oraz umiejętnością wyciągania wniosków

z przeprowadzonych badań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Izabela Dobrowolska, Ewa Kurczyńska, Anna Milewska-Hendel, Katarzyna Sala, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie przedłożonych raportów oraz sprawozdania końcowego obejmującego przegląd literatury, materiał i metody badawcze a także wyniki i wnioski z prowadzonych w trakcie pracowni badań. Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 3 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- raportów z realizowanych tematów (0,2)

- raport końcowy (0,3)

KRYTERIA OCENY

Ocena bardzo dobra – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, dokładnie przygotowuje dokumentację z pracowni, potrafi analizować problemy i szukać dla nich rozwiązań.

Ocena dobra – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z niewielkimi błędami, potrafi analizować problemy i szukać dla nich rozwiązania z niewielką pomocą prowadzącego.

Ocena dostateczna – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z błędami, które zakłócają jej czytelność, potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego rozwiązania analizowanego problemu.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zaleconego zadania, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z błędami, które powodują, że jest ona nieczytelna, nie rozumie sensu prowadzonych zajęć i nie potrafi analizować problemów i szukać dla nich rozwiązań z pomocą prowadzącego pracownię.


Pełny opis:

1. Przeszukiwanie baz danych – gdzie i jak szukać literatury naukowej?

2. Formułowanie hipotez roboczych.

3. Opanowanie jednej lub kilku technik badawczych w celu wykonania pracy magisterskiej:

a) Techniki immunohistochemiczne – wykrywanie składników komórki przy pomocy przeciwciał połączonych z odpowiednimi znacznikami.

b) Techniki stosowane w badaniu łączności symplastowej – wykorzystanie fluorochromów i ich pochodnych.

c) Immunohistochemiczna technika wykrywania LYCH.

d) Analiza histologiczna

f) Rośliny transgeniczne posiadające geny reporterowe na przykładzie Arabidopsis thaliana.

4. Prowadzenie dokumentacji badań oraz graficzne opracowywanie otrzymanych wyników.

5. Analiza otrzymanych wyników i wyciąganie wniosków.

Uwagi:

Raporty przygotowywane są pod koniec każdego miesiąca. Opisują one otrzymane wyniki oraz sposób wykonania badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. W raportach znajdują się także wnioski wyciągnięte na podstawie uzyskanych wyników. Student musi wykazać się wiedzą merytoryczną w związku z prowadzonymi badaniami oraz wiedzą

z zakresu podstaw metodyki badawczej, umiejętnością opracowania uzyskanych wyników (graficzne oraz dokumentacja zdjęciowa) oraz umiejętnością wyciągania wniosków

z przeprowadzonych badań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.