Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S2-2BT-09.FZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8) przeglądową na temat rozwijający i pogłębiający zagadnienia, jakie stały się tematem pracy magisterskiej (wybranym z listy propozycji w semestrze I), ocenioną co do treści, formy i konspektu

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2)

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną

• złożenie promotorowi do końca semestru „Wstępu” do pracy magisterskiej, obejmującego przegląd piśmiennictwa i cele pracy.

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium specjalizacyjnego I oraz II. Cele modułu: zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranej Katedry/Zakładu ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu przeglądu literatury własnej pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim oraz kształtowanie takowych umiejętności w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Mirosław Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8) przeglądową na temat rozwijający i pogłębiający zagadnienia, jakie stały się tematem pracy magisterskiej (wybranym z listy propozycji w semestrze I), ocenioną co do treści, formy i konspektu;

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2);

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• złożenie promotorowi do końca semestru „Wstępu” do pracy magisterskiej, obejmującego przegląd piśmiennictwa i cele pracy;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium specjalizacyjnego I oraz II. Cele modułu:

- zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranej Katedry ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu przeglądu literatury własnej pracy magisterskiej;

- poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim;

- samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim;

- doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim oraz kształtowanie takowych umiejętności w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8) przeglądową na temat rozwijający i pogłębiający zagadnienia, jakie stały się tematem pracy magisterskiej (wybranym z listy propozycji w semestrze I), ocenioną co do treści, formy i konspektu;

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2);

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• złożenie promotorowi do końca semestru „Wstępu” do pracy magisterskiej, obejmującego przegląd piśmiennictwa i cele pracy;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium specjalizacyjnego I oraz II. Cele modułu:

- zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranej Katedry ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu przeglądu literatury własnej pracy magisterskiej;

- poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim;

- samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim;

- doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim oraz kształtowanie takowych umiejętności w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8) przeglądową na temat rozwijający i pogłębiający zagadnienia, jakie stały się tematem pracy magisterskiej (wybranym z listy propozycji w semestrze I), ocenioną co do treści, formy i konspektu;

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2);

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• złożenie promotorowi do końca semestru „Wstępu” do pracy magisterskiej, obejmującego przegląd piśmiennictwa i cele pracy;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium specjalizacyjnego I oraz II. Cele modułu:

- zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranej Katedry ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu przeglądu literatury własnej pracy magisterskiej;

- poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim;

- samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim;

- doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim oraz kształtowanie takowych umiejętności w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Alina Kafel, Piotr Łaszczyca, Mirosław Nakonieczny, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8) przeglądową na temat rozwijający i pogłębiający zagadnienia, jakie stały się tematem pracy magisterskiej (wybranym z listy propozycji w semestrze I), ocenioną co do treści, formy i konspektu;

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2);

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• złożenie promotorowi do końca semestru „Wstępu” do pracy magisterskiej, obejmującego przegląd piśmiennictwa i cele pracy;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium specjalizacyjnego I oraz II. Cele modułu:

- zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranego Zespołu badawczego ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu przeglądu literatury własnej pracy magisterskiej;

- poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim;

- samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim;

- doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim oraz kształtowanie takowych umiejętności w języku angielskim.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.