Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S2-2BT-10.FZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Mirosław Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,4) przeglądową i autoreferat pracy magisterskiej (0,4) na temat rozwijający i pogłębiający zagadnienia, jakie stały się tematem pracy magisterskiej, ocenioną co do treści, formy i konspektu.

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2).

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium specjalizacyjnego I i II oraz seminarium magisterskiego I. Cele modułu: zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań Katedry, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących własnej pracy magisterskiej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z finalizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim i angielskim.

Uwagi:

Wymagania wstępne.

Zaliczenie seminarium magisterskiego I w Katedrze. Zaawansowana wiedza związana z nurtem badań Katedry. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej oraz na aktywny udział w dyskusji naukowej prowadzonej w tym języku. Zaawansowany projekt magisterski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Mirosław Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację składającą się z części przeglądowej (0,4) i autoreferatu części eksperymentalnej pracy magisterskiej (0,4) wygłoszonej w czasie sesji sprawozdawczej, ocenionej co do treści, formy i konspektu.

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2).

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium magisterskiego I oraz seminarium magisterskiego I. Cele modułu: zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań Katedry, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących własnej pracy magisterskiej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z finalizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim i angielskim.

Uwagi:

Wymagania wstępne.

Zaliczenie seminarium magisterskiego I w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii. Zaawansowana wiedza związana z nurtem badań Katedry. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej oraz na aktywny udział w dyskusji naukowej prowadzonej w tym języku. Zaawansowany projekt magisterski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację składającą się z części przeglądowej (0,4) i autoreferatu części eksperymentalnej pracy magisterskiej (0,4) wygłoszonej w czasie sesji sprawozdawczej, ocenionej co do treści, formy i konspektu.

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2).

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium magisterskiego I oraz seminarium magisterskiego I. Cele modułu: zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań Katedry, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących własnej pracy magisterskiej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z finalizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim i angielskim.

Uwagi:

Wymagania wstępne.

Zaliczenie seminarium magisterskiego I w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii. Zaawansowana wiedza związana z nurtem badań Katedry. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej oraz na aktywny udział w dyskusji naukowej prowadzonej w tym języku. Zaawansowany projekt magisterski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację składającą się z części przeglądowej (0,4) i autoreferatu części eksperymentalnej pracy magisterskiej (0,4) wygłoszonej w czasie sesji sprawozdawczej, ocenionej co do treści, formy i konspektu.

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2).

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium magisterskiego I oraz seminarium magisterskiego I. Cele modułu: zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań Katedry, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących własnej pracy magisterskiej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z finalizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim i angielskim.

Uwagi:

Wymagania wstępne.

Zaliczenie seminarium magisterskiego I w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii. Zaawansowana wiedza związana z nurtem badań Katedry. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej oraz na aktywny udział w dyskusji naukowej prowadzonej w tym języku. Zaawansowany projekt magisterski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Alina Kafel, Piotr Łaszczyca, Mirosław Nakonieczny, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację składającą się z części przeglądowej (0,4) i autoreferatu części eksperymentalnej pracy magisterskiej (0,4) wygłoszonej w czasie sesji sprawozdawczej, ocenionej co do treści, formy i konspektu.

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2).

3. warunkiem wystawienia oceny jest:

• udokumentowany udział studenta w pozakatedralnym (zewnętrznym) zebraniu naukowym, związanym tematycznie z problematyką fizjologiczną;

• nieprzekroczenie limitu 2 nieobecności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium magisterskiego I oraz seminarium magisterskiego I. Cele modułu: zaawansowane doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań Katedry, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących własnej pracy magisterskiej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z finalizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych w języku polskim i angielskim.

Uwagi:

Wymagania wstępne.

Zaliczenie seminarium magisterskiego I w Zespołach Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii. Zaawansowana wiedza związana z nurtem badań byłej Katedry. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej oraz na aktywny udział w dyskusji naukowej prowadzonej w tym języku. Zaawansowany projekt magisterski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.